13 ژوئیه 2024 - 02:36

دوازدهمین جلسه شورای محیط زیست برنامه ششم توسعه برگزار شد

19 اکتبر 2015 - 10:40 dsfr.ir/qp4ag

دوازدهمین جلسه شورای محیط زیست برنامه ششم توسعه

دوازدهمین جلسه شورای محیط زیست برنامه ششم توسعه با حضور معاون رییس جمهور در سالن سرو سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: برنامه ششم باید به گونه ای باشد که محیط زیست ایران بتواند با شاخص های بین المللی تطبیق یابد. وی با اشاره به همزمانی تصویب برنامه ششم با تهیه برنامه جهانی محیط زیست که برنامه 15 ساله محیط زیست جهان را تعیین می کند، گفت: برنامه ششم باید به گونه ای باشد که محیط زیست ایران بتواند با شاخص های بین المللی تطبیق یابد.

معصومه ابتکار رییس سازمان حفاظت محیط زیست در این جلسه گزارشی از روند تصویب قوانین دایمی درهیات دولت ارایه و تاکید داشت: با توجه به ضعف در عملکرد برنامه های چهارم و پنجم توسعه همکاری های بین بخشی در تدوین و تصویب برنامه ششم توسعه ضرورت دارد.

وی با اشاره به همزمانی تصویب برنامه ششم با تهیه برنامه جهانی محیط زیست و شاخص های SDG که برنامه 15 ساله محیط زیست جهان را تعیین می کند، اظهار داشت: سیاست گذاری ها در برنامه ششم باید به گونه ای باشد که محیط زیست ایران بتواند با شاخص های بین المللی تطبیق یافته و برای تحقق این امر باید رویکرد برنامه ریزی غلطان داشت.

ابتکار در ادامه با توجه به سفر اخیر خود به استان کرمان، وضعیت منابع آب آنجا را بحرانی توصیف و به فعالیت های خوبی که از طرف استان برای کنترل و مدیریت مصرف آب انجام گرفته است اشاره کرد. این گزارش می افزاید، سید محمد مجابی معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به گزارش شورای آب در خصوص میزان استحصال آب در کشور و ارقام هشدار دهنده در این خصوص، گزارشی از روند بررسی احکام آب در کارگروه آب و محیط زیست ذیل شورای محیط زیست در هفته گذشته بیان کرد. این کارگروه هفته آینده نیز جلسه ای برگزار ه و بررسی احکام آب را در آن نهایی کرده و در جلسه آتی شورا این احکام مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در ادامه پوراصغر نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی گزارشی از تهیه آخرین ویرایش وضعیت موجود محیط زیست کشور و آمار و ارقام به کار رفته در آن و منابع و شاخص های آن را  ارایه و طبق نظر اعضای شورا مقرر شد دستگاه های عضو شورا نظرات اصلاحی و تکمیلی خود را حداکثر تا دوشنبه 27 مهرماه ارسال کنند.

وی سپس گزارشی از روند تهیه و تصویب ضوابط ملی آمایش سرزمین در کارگروه ذیل شورای برنامه ریزی آمایش ارایه کرد و گفت: این ضوابط برای بررسی به هیات دولت فرستاده می شود.

سپس اعضای شورا با ارایه نظرات خود در این خصوص تاکید کردند که در تهیه ضوابط ملی، برش های اکولوژیک باید تعریف و مبنا قرار گیرد و رویکرد آن باید سرزمینی و کلان باشد.

در ادامه احکام پیشنهادی سازمان در حوزه هوا مطرح و مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت و با توجه به نیاز به بررسی بیشتر مقرر شد احکام ابتدا در کارگروه هوا و محیط زیست ذیل شورای محیط زیست برنامه ششم متشکل از نمایندگان وزارتخانه های نفت، صنعت و معدن، نیرو، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان های مدیریت و برنامه ریزی و حفاظت محیط زیست کشور و نماینده سازمان های مردم نهاد محیط زیستی مورد بررسی قرار گرفته و مصوبات کارگروه در شورا طرح شود.

در پایان پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان در خصوص مدیریت پسماند و زباله های شهرهای ساحلی شمال کشور طرح و مورد بررسی قرار گرفته و با اصلاحات و نکات تکمیلی تصویب شد.

1