13 ژوئیه 2024 - 00:23
بهشتی مطرح کرد:

طراحی معماری بافت زندیه شیراز به مسابقه گذاشته شود

18 اکتبر 2015 - 18:00 dsfr.ir/fs3g6

طراحی معماری بافت زندیه شیراز به مسابقه گذاشته شود
پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی
سیدمحمد بهشتی رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

سیدمحمد بهشتی رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: مشکل منطقه زندیه شیراز کالبدی نیست بلکه فرهنگی اجتماعی و اقتصادی است بنابراین شناختن و راه حل دادن به این مشکلات نباید موضوع مسابقه بازطراحی بافت زندیه باشد.

وی درباره مسابقه طراحی بافت زندیه شیراز اظهار کرد: وقتی مسابقه ای در حوزه های هنری برگزار می شود آنچه موضوع مسابقه قرار می گیرد خلاقیت هنری است نه اینکه کارهایی که باید یا اقداماتی که نباید انجام شود را مورد مسابقه بگذاریم.

مشاور عالی سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری ادامه داد: اینکه برای بازطراحی یک بافت تاریخی چه کارهایی می توان انجام داد را باید گروه های مطالعاتی بررسی کنند؛ ولی اگر قرار است مسابقه ای برگزار شود، آنچه موضوع مسابقه خواهد بود خلاقیت و ارائه یک طرح خاص برای بافت زندیه شیراز است. آنچه مورد سؤال است این است که بافت تاریخی چه ویژگی ای دارد که خلاقیت در آن لحاظ شود؟

رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری افزود: یکی دیگر از مسائلی که در برگزاری مسابقه باید لحاظ شود باارزش بودن کل منطقه زندیه شیراز است. اگر نگاه تاریخی به این بافت داشته باشیم همه جای آن حتی کوچه ها نیز ارزش تاریخی و میراثی دارند.

وی با بیان اینکه شرکت کنندگان در مسابقه بازطراحی بافت زندیه باید از وجود آثار و سابقه تاریخی فراوان در این بافت مطلع باشند، گفت: بافت های تاریخی شهرها بیماران بدحالی هستند که احیای ارزش های قدیمی در جریان بازسازی و نوسازی این بافت ها باید مهم ترین دستور کار برگزاری مسابقه باشد.

عضو ارشد شورای عالی معماری و شهرسازی بیان کرد: مشکل این منطقه کالبدی نیست بلکه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است بنابراین شناختن و راه حل دادن به این مشکلات نباید موضوع مسابقه بازطراحی بافت زندیه باشد.

بهشتی با تأکید بر لزوم حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی بافت زندیه تا پیش از برگزاری مسابقه بازطراحی این بافت تاریخی شیراز افزود: آنچه باید به مسابقه گذاشته شود، طراحی معماری بافت جدید زندیه است.

« دنیای سفر » این نوشته را از « پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1