6 دسامبر 2023 - 04:20
مدیرکل نظارت میراث فرهنگی:

میانگین رشد سالانه گردشگری ایران 4.8 درصد برآورد شد

20 می 2015 - 11:20

سازمان جهانی گردشگری میانگین رشد سالانه گردشگری ایران را 4.8 درصد و رشد گردشگری ایران در سال گذشته را نیز 9 درصد اعلام کرد.

مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور گفت: سازمان جهانی گردشگری میانگین رشد سالانه گردشگری ایران را 4.8 درصد برآورد کرده است.

علی تیموری، رشد گردشگری ایران در سال گذشته را نیز 9 درصد اعلام کرد و گفت: با رویکرد مناسب دولت تدبیر و امید، گردشگری دوباره به گفتمان غالب کشور بازگشته است. با توجه به ظرفیت های موجود، وی ابراز امیدواری کرد که رشد گردشگری ایران در سال های آینده فراتر از رقم پیش بینی شده باشد.

تیموری گفت: در سال گذشته پنج میلیون گردشگر خارجی وارد کشور شدند، این رقم تا پایان برنامه هفتم توسعه باید به 20 میلیون نفر برسد. دستیابی به 20 میلیون گردشگر نیاز به همکاری بدنه دانشگاهی، سازمان های دولتی و بخش غیردولتی دارد.

وی در پایان گفت: گردشگری یک صنعت فرابخشی است، اگر بخواهیم گردشگری محور توسعه پایدار باشد، باید تمام دستگاه های اجرایی در امر توسعه گردشگری مشارکت داشته باشند.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایرنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1