9 ژوئن 2024 - 23:35

نتایج مطالعات اولیه روی آرامگاه کوروش

17 اکتبر 2015 - 17:50 dsfr.ir/rj0ro

نتایج مطالعات اولیه روی آرامگاه کوروش
syzpress.wordpress.com
آرامگاه کوروش بزرگ واقع در پایگاه میراث جهانی پاسارگاد

مطالعات اولیه پیرامون آرامگاه کوروش نشان می دهد که بخش عمده ای از رنگ های داخل آرامگاه مشتمل بر تکنیک های نقاشی بوده که در آن دوره استفاده می شده و بخشی از سقف را نیز پوشش داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر؛ چندی پیش در پی توافقات صورت گرفته با یک هیئت ایتالیایی، بنا شد این هیئت مطالعاتی را با همکاری کارشناسان ایرانی بر روی آرامگاه کوروش و اتاق آرامگاه انجام دهند. بر این اساس مطالعات آغاز شد و هم اکنون کارشناسان مربوطه به نتایجی نیز دست یافته اند. این نتایج در حوزه رنگ اتاق داخلی آرامگاه و همچنین سنگ های بنا است.

حمید فدایی از اجرای طرح مطالعاتی کارشناسان ایران و ایتالیا در فضای داخلی اتاقک آرامگاه کوروش خبر داد گفت: هیئت ایتالیایی از اواخر سال گذشته دو تا سه نوبت برای انجام مطالعات در این مجموعه به پاسارگاد سفر کردند. وی در خصوص اهداف حضور این هیئت در ایران بیان کرد: یکی از موارد بسیار مهم بعد از حفاظت از آرامگاه و محوطه مجموعه، مطالعات پیرامون بازشناسی لایه های داخل اتاقک آرامگاه کوروش در یک فرآیند 2 هزار و 500 ساله است.

فدایی با بیان اینکه مقبره در دوره های مختلف با تغییراتی رو به رو بوده، بیان کرد: آرامگاه در دوره ای به مسجد مادر سلیمان تبدیل شده و حک شدن محراب بر دیواره داخلی اتاقک نتیجه مداخلات این دوره است. همچنین لایه های متعددی در اتاقک آرامگاه وجود دارند که گاه مشتمل بر رنگ هایی همچون قرمز و سیاه است که احتمالا در دوره های پس از ساخت و پس از تغییر کاربری اتاقک اجرا شده است. این لایه های بسیار ظریف که بخشی از خاطره تاریخی این اتاقک محسوب می شوند برای حفاظت، نیازمند مطالعات گسترده آزمایشگاهی و تاریخی هستند.

مدیر پایگاه میراث جهانی پاسارگاد با اشاره به اینکه هم اکنون این لایه های تاریخی به طور عمده با تیرگی های ناشی از روشن شدن شمع و آلودگی های ناشی از استفاده های بعدی از اتاقک مقبره در آمیخته اند، اظهار داشت: برای فهم و تفکیک هر یک از این لایه ها به یک بازشناسی جامع نیازمند هستیم و ازاین رو هیئت مشترک ایتالیایی و ایرانی مطالعات گسترده ای را دراین باره آغاز کرده اند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از راه اندازی آزمایشگاه تخصصی سنگ در این مجموعه خبر داد و گفت: این آزمایشگاه و کارگاه مرمت سنگ در چارچوب تفاهم نامه همکاری معاونت میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی کشور با مؤسسه عالی حفاظت و مرمت (ISCR) و وزارت میراث، فعالیت های فرهنگی و گردشگری جمهوری ایتالیا (MiBACT) در پایگاه میراث جهانی پاسارگاد راه اندازی و بخش عمده ای از تجهیزات ضروری آن توسط کارشناسان ایتالیایی تأمین شده است.

مدیر پایگاه میراث جهانی پاسارگاد با بیان اینکه این آزمایشگاه اولین آزمایشگاه تخصصی سنگ است، بیان کرد: با راه اندازی این آزمایشگاه امروزه مطالعات با تمرکز بیشتری انجام می شود. وی در خصوص نتایج اولیه بررسی ها که هم اکنون با حضور مشترک متخصصان ایتالیایی و ایرانی در حال انجام است افزود: بخشی از مطالعات حاضر بر روی ساختار سنگ های مقبره و درک فرآیندهای فرسایش و تخریب آن ها متمرکز است. این بررسی ها که از سوی آزمایشگاه راه اندازی شده در پایگاه نیز پشتیبانی می شود و نشان دهنده حضور گسترده برخی از ترکیبات آسیب رسان در ساختار سنگ هاست.

وی بیان کرد: همچنین تا قبل از مطالعات احساس می شد که تیرگی رنگ های اتاقک مقبره به دلیل استفاده هایی است که در دوره های مختلف از بناشده اما در حال حاضر به این نتیجه رسیده ایم که بخش عمده ای از رنگ ها مشتمل بر فن های نقاشی بوده که در آن دوره از آن استفاده شده و بخشی از سقف را پوشش داده است.

فدایی اظهار داشت: همه این رنگ ها و لایه های ظریف موجود در اتاقک مقبره را باید برای نسل های آینده حفاظت کرد. وی در پایان گفت: با انجام بررسی های دقیق تر می توان نتایج کامل تری از مطالعات را در آینده اعلام کرد.

1