17 آوریل 2024 - 00:15

پایگاه بیابان لوت در روستای دهسلم راه اندازی شد

17 اکتبر 2015 - 17:30 dsfr.ir/xk3w1

پایگاه بیابان لوت در روستای دهسلم راه اندازی شد
میراث آریا
روستای دهسلم در شهرستان نهبندان از توابع استان خراسان جنوبی واقع شده است

پایگاه بیابان لوت در یکی از خانه های واقع در بافت روستای دهسلم شهرستان نهبندان راه اندازی شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی؛ حسن رمضانی مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری این اداره کل افزود: یک واحد مسکونی با مساحت کلی 238 متر مربع در دهسلم در نظر گرفته شده که پس از مرمت و بازسازی جهت راه اندازی پایگاه تجهیز می شود.

وی تاکید کرد: زهرا رضایی ملکوتی به عنوان مدیر پایگاه بیابان لوت انتخاب و معرفی شده است.

1