مدیر گروه فرهنگ و زبان های باستانی دانشگاه تهران:

حفظ میراث زبانی پاسداری از فرهنگ و تمدن ایران است

17 اکتبر 2015 - 11:20 dsfr.ir/1k6n4

همایش بین المللی میراث زبانی در روزهای 28 و 29 مهرماه در سالن اجتماعات موزه ملی برگزار می شود.

محمود جعفری دهقی، مدیر گروه فرهنگ و زبان های باستانی دانشگاه تهران با تأکید بر ضرورت بومی سازی پژوهش های زبان شناسی گفت: میراث زبانی گنجینه ای است که حفظ و صیانت از آن پاسداری از فرهنگ و تمدن ایرانی است.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، جعفری دهقی افزود: بومی سازی پژوهش های صورت گرفته در حوزه زبان شناسی می تواند به این تحقیقات رنگ و بوی ایرانی ببخشد و این یکی از اهدافی است که برگزار کنندگان همایش بین المللی میراث زبانی به دنبال تحقق آن هستند.

این زبان شناس در آستانه برگزاری همایش بین المللی میراث زبان تصریح کرد که زبان بخشی از هویت هر ملتی است. او با اشاره به انتقال تاریخ، فرهنگ و تمدن هر ملتی از طریق زبان تصریح کرد: میراث زبانی گنجینه ای است که حفظ و صیانت از آن، پاسداری از فرهنگ و تمدن ایرانی است.

به گفته این استاد دانشگاه کتیبه ها و متون تاریخی نیز همانند زبان بخشی از هویت و فرهنگ ایرانی را تشکیل می دهند و بررسی و تحقیق در مورد آن ها می تواند به حفظ ارزش های این فرهنگ کمک کند. این زبان شناس با اشاره به برگزاری همایش بین المللی میراث زبانی تصریح کرد که در همایش یاد شده در کنار بررسی ویژگی های میراث زبانی مباحث مربوط به کتیبه هایی که از دوران باستانی و اسلامی به جا مانده است نیز مطرح می شود.

او متون و کتیبه های ایرانی را بخشی از هویت ملی ایرانی ها دانست و اظهارداشت: پژوهش و تحقیق در این اسناد تاریخی وظیفه هر پژوهشگری است که در حوزه متون، کتیبه های ایرانی و میراث فرهنگی فعالیت می کند. وی با تأکید بر بومی سازی پژوهش ها و تحقیقات در حوزه زبان شناسی، کتیبه ها و متون تصریح کرد که در گذشته بیشتر این پژوهش ها توسط خارجی ها انجام می گرفت و به نام آنها ثبت می شد اما خوشبختانه با اقدامات میراث فرهنگی در حال حاضر این روند تغییر پیدا کرده است.

به گفته مدیر گروه فرهنگ و زبان های باستانی دانشگاه تهران این بومی سازی باید به نحوی صورت پذیرد که این تحقیقات رنگ و بوی ایرانی گرفته و در آن ها از استعداد و نبوغ پژوهشگران ایرانی استفاده شود. برپایی همایش بین الملی میراث زبانی می تواند گامی موثر برای بومی کردن پژوهش ها و تحقیقاتی باشد که در حوزه زبان شناسی و کتیبه ها انجام  می گیرد.

همایش بین المللی میراث زبانی به همت پژوهشکده زبان شناسی، متون و کتیبه ای پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و با شرکت زبان شناسان و اندیشمندان داخلی و خارجی در روزهای 28 و 29 مهرماه در سالن اجتماعات موزه ملی برگزار می شود.

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
6 + 0 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1