10 ژوئن 2024 - 13:29

میدان نقش جهان هنوز به مشکل نخورده است

14 اکتبر 2015 - 15:30 dsfr.ir/2v6oj

میدان نقش جهان

تمرکزشان را روی استحکام بخشی میدان «نقش جهان» اصفهان گذاشته اند، اما هنوز هیچ اعتراض، حرف یا حدیثی از آن چه چند سال است مغازه داران اطراف میدان نقش جهان برای آسیب های تدریجی مغازه های دوره صفوی شان در اطراف میدان مطرح می کنند، نشنیده اند.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، حدود دو هفته قبل جلسه معمول پایگاه های میراث جهانی را این بار در میدان نقش جهان اصفهان برپا کردند، اما به گفته فرهاد عزیزی مدیرکل دفتر پایگاه های جهانی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در این سفر، بیش ترین تمرکز را روی پروژه های اضطراری این میدان جهانی گذاشتند، تمرکزی که نام «استحکام بخشی» به خود گرفت و البته به ادامه روند مرمت تَرک های گنبد میدان امام (ره) اصفهان در میدان نیز توجه دارد.

اما نه به پروژه ای که از حدود 5 سال گذشته برای ایجاد موزه جهان اسلام به طبقه دوم میدان نقش جهان اصفهان راه باز کرد و به دلیل فشاری که ساماندهی، احیا و راه اندازی این طبقه به مغازه ها و حجره های زیرین خود در طبقه همکف میدان وارد می کرد، توجه کند! مشکلاتی از جمله رانش دیوارها، ترک سقف ها و پنجره هایی که هر روز می شکنند و سقف مغازه هایی که هر روز پایین تر می آیند.

با این وجود به نظر می رسد گروه مدیران پایگاه های جهانی که در صورت اضطرار جلسات خود را در پایگاه های میراث جهانی مربوط برگزار می کنند، هنوز به مساله تخریب تدریجی مغازه های این میدان تاریخی نرسیده اند. می خواستند یک موزه یا گالری برای نمایش آثار جهان اسلام در طبقه دوم میدان نقش جهان اصفهان باز کنند، اما حالا بیم آن می رود که این اقدام به تهدیدی تدریجی در میدان نقش جهان تبدیل شود.

فرهاد عزیزی، مدیر کل پایگاه های میراث جهانی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری درباره حضورش در پایگاه جهانی نقش جهان اصفهان گفت: در حال حاضر بیش ترین تمرکز روی پروژه های اضطراری میدان نقش جهان اصفهان است. در این پروژه ها مسجد امام (ره) اصفهان مهم ترین بحث است که به دلیل تَرک هایی که در طول چند سال گذشته به گنبد این بنا وارد شده بود، باید این مشکل برطرف می شد. به همین دلیل سعی کردیم به صورت متمرکز و با اختصاص اعتبار بیشتری در یک بازه زمانی کمتر مشکلات گنبد و کاشی ها را برطرف کنیم. تاکنون نیز 5 ترک از 16 ترک این گنبد مرمت شده است. البته برای پایان مرمت همه تَرک ها حدود 2 سال زمان نیاز است.

وی حفاظت از استحکام بخشی ستون ها و پوشش دیوار ستوندار مجموعه عالی قاپو در میدان نقش جهان اصفهان را بحث دیگری دانست که مورد بررسی قرار گرفته است و ادامه داد: در یک بازه زمانی یک ساله استحکام بخشی، حفاظت اضطراری و تزئینات این بنای تاریخی انجام می شود.

این عضو هیات راهبردی میدان جهانی امام (ره) در اصفهان اظهار کرد: براساس برنامه های پیش بینی شده و در صورتی که مدیریت شهری اصفهان قدم جلو بگذارد و شهرداری، سازمان نوسازی بهسازی و استانداری اصفهان در این زمینه متمرکز شوند، می توانیم بحث فضاهای شهری، کف سازی، مبلمان شهری و آماده سازی میدان و فضاهای این مجموعه را در اختیار گرفته و ساماندهی کنیم.

عزیزی درباره بروز برخی مشکلات در طبقه دوم حجره های اطراف میدان نقش جهان اصفهان، نیز گفت: تا کنون در جلساتی که برگزار شده، بحثی در این زمینه مطرح نشده است، اما قرار است بررسی های کاربردی و مسائل مرتبط به حجره های طبقه دوم میدان در جلسات بعدی مطرح و بررسی شوند. او تاکید کرد: هنوز هیچ گزارشی درباره وضعیت مغازه های پایین این میدان به اداره کل پایگاه های جهانی ارائه نشده است.

مدیرکل پایگاه های جهانی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری همچنین درباره پیشنهاد مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان مبنی بر ایجاد «پایگاه ملی پل های زاینده رود» در این شهر گفت: این بحث در حال حاضر در حد یک پیشنهاد است که با توجه به وجود پل های زیادی که در مسیر زاینده رود قرار دارد، یک پایگاه ملی شکل بگیرد و مدیریتی یکپارچه و جامع در این زمینه وجود داشته باشد.

به گفته وی، اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان برای عملی کردن این پیشنهاد باید نخست به صورت رسمی موارد مدنظر خود از جمله تعداد پل ها، شرایط و ویژگی هایشان را به این پایگاه جهانی بفرستد و درخواست خود را برای ایجاد پایگاه جدید در این زمینه ارائه دهد.

او تاکید کرد: همگرایی پایگاه ها، برنامه ها و کارهایی که باید انجام دهند باعث ایجاد یک همسویی بین پایگاه ها و انتظارات از مجموعه پایگاه های جهانی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می شود.

1