17 آوریل 2024 - 01:10
رئیس سازمان میراث فرهنگی مطرح کرد:

سهم کمتر از نیم درصدی ایران از درآمد صنعت سبز

13 اکتبر 2015 - 11:00 dsfr.ir/qe0j1

سهم کمتر از نیم درصدی ایران از درآمد صنعت سبز
مجید عسگری پور
مسعود سلطانی فر رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور از محور گردشگری به عنوان یک گنج پنهان یاد کرد و گفت: نیم درصد درآمد گردشگری جهان را نداریم.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود سلطانی فر عصر دوشنبه در شورای اداری نوشهر و چالوس گفت: سالانه بیش از یک میلیارد و 200 میلیون مسافر در کشورها تردد دارند و بیش از هزار و 500 میلیارد دلار درآمد این بخش است اما نیم درصد درآمد و تعداد این گردشگران را هم نداریم.

سلطانی فر با اشاره به اینکه باید در تمامی مناطق استان های کشور با توجه به موقعیت شان زمینه گسترش را تقویت کرد گفت: نباید در تمام استان ها بحث صنعتی شدن یا کشاورزی باشد بلکه باید با توجه به استعداد و پتانسیل آن منطقه زمینه پیشرفت را ایجاد کرد.

وی اظهار کرد: وقتی بالای 200 میلیارد در خصوص کارخانه ای هزینه شود این امر نمی تواند ارز وارد کند اما با هزینه و صرف زمان کمتر در زمینهٔ زیرساخت های گردشگری، ساخت هتل ها و تفریحات مناسب مشکل منطقه برطرف می شود.

رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور با اشاره به اینکه باید سمت سوی کشور را در توسعه گردشگری منعکس کنیم گفت: در دنیا بیش از 350 میلیون شیعه وجود دارد و تقریبا 50 درصد گردشگران خارجی ما مذهبی هستند که با برنامه ریزی درست سالانه ضمن افزایش جذب 5 درصدی گردشگر به افق 20 ساله می رسیم. این کار باعث تغییر رویکرد و فکر در خصوص ایران و فرهنگ مردم در جهان نیز می شود زیرا 98 درصد گردشگران بعد از مراجعت در مصاحبه با رسانه های خود از فرهنگ بالای مردم و کشور صحبت کردند.

سلطانی فر با اشاره به این موضوع که برنامه مدونی در خصوص گردشگری در منطقه شمال وجود ندارد گفت: یکی از عوامل توسعه منطقه گردشگری است که 50 سال برنامه مدونی در این خصوص داده نشده است و تاکید شخص رئیس جمهور بر جهت گیری درست این موضوع است.

وی با اشاره به منطقه آزاد گردشگری و اینکه کار دقیق و کارشناسی در این خصوص صورت می گیرد، افزود: رئیس جمهور در سفرهای خود تأکید بر پروژه هایی دارد که ظرف دو سال تأمین بودجه شوند و به بهره برداری برسند.

وی با اشاره به پروژه های باقی مانده از دولت های قبل گفت: حدود 420 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است تا این پروژه ها تکمیل شود ولی دولت با توجه به مشکلات تورم و محرومیت ها فقط می تواند 30 هزار میلیارد تومان اعتبار تخصیص دهد.

وی اولویت اصلی دولت را پروژه اصلی دانست و گفت: همچنین باید شرایطی فراهم شود تا مدیران بتوانند از منابع بخش خصوصی استفاده کنند.

وی افزود: در سال های قبل و بعد انقلاب اقتصاد فقط بر پایه نفت خام استوار بود که با توجه به ظرفیت های بالای کشور کاری غلط است. وی خاطرنشان کرد: ما باید در بحث صادرات غیرنفتی برنامه ریزی بهتری کنیم زیرا کشور ما کشوری غنی است و ما هنوز از منابع کشور کمتر از دو درصد استفاده نکرده ایم.

1