17 آوریل 2024 - 14:13
معاون میراث فرهنگی کشور:

بزرگ ترین موزه کشور در جوار آرامگاه حافظ افتتاح می شود

13 اکتبر 2015 - 10:30 dsfr.ir/yo2t8

بهمن نامورمطلق معاون سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

معاون سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور گفت: بزرگ ترین موزه کشور در جوار آرامگاه حافظ سال آینده افتتاح می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن نامورمطلق دوشنبه شب در مراسم یادروز حافظ، گفت: امروز جهان نیازمند حافظ و میراث تمدنی ایرانیان است. امروز بیش از همه نیازمند شور عرفانی حافظ هستیم، همانطور که به اندیشه سعدی و حکمت مینوی نیازمندیم.

معاون سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور افزود: مظامینی که از انسانیت و معنویت به ویژه از قرآن برآمده بر پایه مفاهیم قرآنی است زیرا او کوشید در تاریک ترین و سردترین دوران نور قرآن بر این دوره بیفکند.

نامورمطلق با اشاره به اینکه هیچ ترجمه ای توان بلاغت شعر حافظ را ندارد تاکید کرد: بیش از همه آثار حافظ به دلیل عمق مفاهیم انسانی مورد توجه جهان قرار گرفته است آنگاه که «گوته» در کشورهای آلمانی زبان، «پوشکین» در کشورهای روس زبان تکثیر شد حافظ بیش از این ها در جهان متکثر است.

معاون سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور افزود: حافظ در اشعار و افکار شاعران ایرانی و جهانی بینامتنی و بیش متنی است به نحوی که شاعران پس از وی را پسامد او می نامند که قدرت او را نداشتند.

نامورمطلق فهرست پسامدان فرهنگی حافظ را بسیار طولانی و به درازای تاریخ عنوان کرد و گفت: غزل سرایان ایرانی بلکه محققان تطبیقی یا فرزانگان از شعر او بهره ها بردند.

وی در ادامه به موضوع طرح گسترش مجموعه حافظیه اشاره کرد و گفت: مژده می دهم به زودی بزرگ ترین موزه کشور در کنار آرامگاه خواجه شیراز به بهره برداری رسیده و فاز اول آن سال آینده افتتاح می شود.

نامور مطلق خواستار همکاری وزارت ارشاد در این پروژه شد و گفت: امیدوارم این پروژه هرچه سریع تر به نتیجه مثبت برسد.

1