10 ژوئن 2024 - 13:33
مسئول پرونده ثبت کتاب «مسالک و الممالک»

ثبت جهانی «مسالک و ممالک» نام خلیج فارس را بار دیگر جاودانه کرد

12 اکتبر 2015 - 15:40 dsfr.ir/qh5xb

مسئول پرونده ثبت «مسالک و الممالک» در کمیته ملی حافظه جهانی با اظهار خشنودی از ثبت جهانی این کتاب گفت: یونسکو با ثبت این اثر بار دیگر سندی را به جهانیان عرضه کرد که نام خیلج فارس در آن مکرر آمده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر ایرانی، مدیرعامل مرکز پژوهشی میراث مکتوب و عضو کمیته ملی حافظه جهانی که پیشنهاد دهنده و تشکیل دهنده پرونده ثبت کتاب «مسالک و الممالک» بوده است، ضمن تبریک به جامعه فرهنگی کشور به مناسبت ثبت این اثر در کمیته حافظه جهانی میراث مستند، گفت: ما در این کمیته در پی این نکته مهم بوده و هستیم که آثار مهمی به ثبت برسد که بیش از گذشته معرف فرهنگ و تمدن ایرانی-اسلامی و هویت تاریخی و جغرافیایی ایران باشد.

پیشتر نسخه شاهنامه کاخ گلستان، ربع رشیدی، خمسه نظامی، ذخیره خوارزمشاهی و التفهیم بیرونی در همین چارچوب در کمیته حافظه جهانی ثبت در سازمان بین المللی یونسکو به تصویب رسید.

وی افزود: نسخه قرن ششمی مسالک و الممالک که در آن 22 نقشه رنگی از جغرافیای ایران و جهان هست و در موزه ملی ایران نگهداری می شود سه نقشه بسیار کهن با درج نام خلیج فارس دارد، بدین روی یونسکو با ثبت این اثر بار دیگر سندی را به جهانیان عرضه کرد که خیلج فارس در این اثر مکرر ذکر شده و در اینجا لازم است یاد استادان مرحومان: ایرج افشار، عنایت الله رضا، محمدحسین گنجی و صداقت کیش را زنده بداریم که در تکمیل و امضای مفاد این پرونده بنده را یاری رساندند تا امروز مفتخر به ثبت جهانی این اثر ارزشمند شدیم.

1