کسری بودجه 40 میلیاردی دانشگاه تهران

12 اکتبر 2015 - 13:10 dsfr.ir/338oj

سر در دانشگاه تهران

رییس دانشگاه تهران از کسری بودجه 40 میلیارد تومانی این دانشگاه خبر داد.

دکتر نیلی احمدآبادی در گفت و گو با خبرنگار دانشگاهی ایسنا، با تاکید بر این نکته گفت: در سال تحصیلی 91-90 تخصیص به دانشگاه به طور کامل صورت نگرفت و این بدهی انباشته همچنان وجود دارد.دولت در سال قبل این کسری بودجه را پذیرفت اما شرایط مالی به دولت اجازه پرداخت نداد،امیدواریم امسال شرایط فراهم شود.

رییس دانشگاه تهران با بیان اینکه افزایش بودجه دانشگاه تهران در کل ردیف ها 19 درصد بوده است، اظهار کرد: بودجه دانشگاه تهران دو بخش است، بخش اول بودجه جاری که دولت می دهد و بخش دیگر درآمدهای اختصاصی است. میزان بودجه عمومی حدود 360 میلیارد تومان، بودجه اختصاصی 2460 میلیارد و بودجه عمرانی حدود 494 میلیارد است. نسبت درآمد یا بودجه اختصاصی دانشگاه تهران به بودجه جاری ما نسبت خوبی است و نشان می دهد دانشگاه تهران توانسته است تا حدی کسب درآمد کند اما کل مبلغ بودجه بسیار پایین است و اگر با نرم جهانی مقایسه شود، بودجه دانشگاه تهران با 55 هزار دانشجو معادل بودجه یک دانشگاه 8 هزار نفری است.

دکتر نیلی در پایان با اشاره به ظرفیت استفاده از خیرین در دانشگاه تهران گفت: دانشگاه تهران از لحاظ وقف و خیرین بهترین وضعیت را دارد اما تا استانداردهای جهانی فاصله دارد.تجربه دانشگاه های معتبر در دنیا درمورد واقفین و خیرین بیش از چیزی است که در ایران اتفاق می افتد.باید توجه خیرین را در حوزه های دیگر به آموزش عالی بیاوریم زیرا سرمایه گذاری در حوزه آموزش عالی می تواند همه حوزه های دیگر را نیز پوشش دهد.

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
6 + 0 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1