22 نوامبر 2020 - 07:15

بررسی معماری روستای پلنگان کردستان در همایش بین المللی معماری شرق دور

7 اکتبر 2015 - 11:30 dsfr.ir/h83nq

روستای پلنگان کردستان

چوی نامسوب پژوهشگر کره جنوبی سخنرانی خود در همایش بین المللی معماری شرق دور که درنوامبر امسال (آبان ماه ) در کره جنوبی برگزار می شود را به روستای پلنگان کردستان اختصاص می دهد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ،چوی که تاکنون دوبار از روستای پلنگان بازدید کرده است درمقاله خود به بررسی معماری گونه های مختلف ساختمانی و نوع معماری باقی مانده از ساختمان های روستای پلنگان کردستان می پردازد.

 

در این مقاله چگونگی حفظ برخی آداب کهن در کنار بهره گیری از دستاوردهای تکنولوژی و تاثیرات آن بر معماری کهنسال نیز بررسی می شود.

 

پژوهشگر کره ای ساختمان های موجود را بر اساس مواد بکار رفته ،ساختار و طراحی فضا به سه دسته تقسیم کرده است.

 

در این تحقیق به چگونگی استفاده مردم از ساختمان های جدید و تبدیل برخی ساختمان های قدیمی به عنوان اصطبل و محل نگهداری چهارپایان اشاره شده است.

 

در این پژوهش طرحی دقیق از روستای پلنگان کردستان نیز ارایه شده است.

 

به گفته داریوش اکبرزاده عضو هیات علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری این همایش پیش از این بصورت منظم درکشورهای ژاپن ،چین،سنگاپور.... برگزار شده است.

 

چوی نامسوب دانشجوی دکترای معماری تاریخی است و تحقیق او درمورد روستای پلنگان براساس ساختار معماری ،طرح خانه ها ،مصالح و موادبکاررفته در آن ،تغییرات در پنجاه سال گذشته و کاربری های جدید،تعداد مدارس ،مسجد، گورستان ،مراکز اقامتی و...متمرکز است .

1