6 دسامبر 2023 - 05:01
به منظور ارائه خدمات رسانی بیشتر

طرح ساماندهی و ارتقاء خدمات سفر ویژه تابستان 94 تهیه شد

18 می 2015 - 07:00 dsfr.ir/qv2pl

در نخستین جلسه سال جاری ستاد با حضور نمایندگان دستگاه‌های عضو، طرح ساماندهی و ارتقاء خدمات سفر تابستان 94 مطرح شد تا پس از بررسی و اعلام نظر همه اعضاء، طرح نهایی به ستاد های استانی و مناطق آزاد ابلاغ شود.

برنامه های قابل اجرا در طرح تابستانه ستاد هماهنگی خدمات سفر شامل، برنامه ریزی به منظور ارائه خدمات شایسته با مسافران و گردشگران، نظارت بر تاسیسات و موسسات گردشگری، تهیه، تدوین و اجرای برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی در سطح استان ها، شناسایی نقاط قوت و ضعف، تهدید ها و فرصت ها و ارائه راهکار های پیشنهادی به ستاد مرکزی، اجرای تور های استان گردی و تور های خاص، اطلاع رسانی، تبلیغات و راهنمایی مسافران و گردشگران، هماهنگی با سازمان ها و دستگاه ها و جلب مشارکت در اجرای طرح، ایجاد نظام پاسخگویی مناسب برای گردشگران و مسافران و سایر برنامه های خاص استان، خواهد بود.

در طرح ساماندهی و ارتقاء خدمات سفر تابستان سال جاری، زمان اجرای طرح از اول تیرماه تا پایان شهریور سال 94 در نظر گرفته شده است.

پیگیری برای تشکیل به موقع جلسات ستاد اجرایی خدمات سفر استان و شهرستان و کمیته های تخصصی تابعه ستاد اجرایی خدمات سفر استان با موضوع تابستان 94 و ابلاغ طرح به سازمان ها، ادارات، دستگاه های عضو ستاد استان و فرمانداران و ایجاد تعامل، همدلی و جلب مشارکت همه سازمان های عضو ستاد برای اجرای طرح تابستانه مورد تاکید قرار گرفته است.

« دنیای سفر » این نوشته را از « میراث آریا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1