28 فوریه 2024 - 20:48
معاون گردشگری:

فعالیتی به نام خانه مسافر در شهر تهران وجود ندارد

5 اکتبر 2015 - 14:30 dsfr.ir/oh2k6

هر گونه فعالیت تحت عنوان خانه های استیجاری برای اقامت مسافران و گردشگران داخلی و خارجی در  شهر تهران مورد تایید سازمان نبوده و قابل پیگیری از سوی مراجع انتظامی است.

"معاون گردشگری"

فعالیتی به نام خانه مسافر در شهر تهران وجود نداردبه گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مرتضی رحمانی موحد معاون گردشگری با بیان این خبر گفت: هیچگونه فعالیتی تحت عنوان راه اندازی یا ساماندهی خانه مسافر برای اقامت مسافران و گردشگران داخلی و خارجی در شهر تهران مورد تایید نیست و اقدام در این زمینه خارج از ضوابط و مقررات موجود به شمار می آید. 

وی با بیان اینکه راه اندازی خانه استیجاری برای اقامت گردشگران داخلی و خارجی در شهر تهران تخلف محسوب می شود؛  اظهار کرد: مقرر شده است اداره کل استان ضمن هماهنگی با مراجع انتظامی تمامی فعالیت های غیرقانونی با عنوان مجعول خانه مسافر در سطح شهر تهران را شناسایی و اقدامات لازم نسبت به تعطیلی آنها همراه با برخورد قانونی معمول کند. 

معاون گردشگری با اشاره به اینکه دلیل جلوگیری از فعالیت خانه مسافر در شهر تهران تعدد واحدهای اقامتی به شمار می آید؛ یادآور شد: با توجه به وجود تعداد قابل توجه هتل، هتل آپارتمان و مهمانپذیر در سطح شهر تهران و پروژه های متعدد در حال ساخت، راه اندازی خانه مسافر که فلسفه اصلی راه اندازی آن پشتیبانی و تکمیل واحدهای اقامتی در مناطق پر گردشگر و ایام پیک سفر بوده است؛ جایز نیست.

 وی افزود: هم اکنون ضمن ابلاغ به اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران، هماهنگی های لازم با مراجع ذیربط در شهر تهران در دستور کار قرار گرفته است تا بر مبنای این اقدام فعالیت واحدهای غیر مجاز متوقف شود.

1