21 فوریه 2024 - 15:27

در هر ثانیه 350 متر مربع جنگل و مرتع در کشور نابود می‌شود

6 اکتبر 2015 - 11:30 dsfr.ir/473rz

باید بپذیریم که طبیعت دست خوش تغییرات بسیار و فرسایش افسار گسیخته ای شده است و تا زمانی که این مشکلات را نپذیریم و انکار کنیم نمی توانیم آن ها را مدیریت کنیم و به سمت بهره برداری پایدار برویم.

"مدیرکل دفتر زیستگاه ها و امور مناطق سازمان محیط زیست"

مدیرکل دفتر زیستگاه ها و امور مناطق سازمان محیط زیست گفت: در ایران در هر ثانیه 350 متر مربع جنگل و مرتع نابود می‌شود.

حمید گشتاسب در نشست مشورتی ذی نفعان با موضوع وضعیت موجود و چالش های پیش رو در مدیریت ذخیره گاه های زیست کره ایران در بهشهر گفت: باید بپذیریم که طبیعت دستخوش تغییرات بسیار و فرسایش افسار گسیخته ای شده است و تا زمانی که این مشکلات را نپذیریم و انکار کنیم نمی توانیم آنها را مدیریت کنیم و به سمت بهره برداری پایدار برویم.

وی افزود: باید با درک پذیرش این تغییرات به دنبال راه حل باشیم زیرا همه می دانیم که دنیا تجربه طولانی را برای حفاظت طبیعت صرف کرده است.

این مسئول اظهار کرد: اگر به پیشینه تکامل حفاظت محیط زیست نگاهی بیاندازیم به این نتیجه می رسیم که حفاظت زمانی موثر خواهد بود و به اهدافش دست می یابد که محور اصلی خود یعنی مردم را فراموش نکند. به همین منظور باید بین انسان، حفاظت، توسعه پایدار و بهره برداری آشتی برقرار کنیم و با موفقیت در این امر می توان به حفظ طبیعت امیدوار بود.

گشتاسب تصریح کرد: انتظار داریم که همه همکاران محیط زیستی در ایران به چشم انداز 2016 تا 2025 یونسکو توجه کنند.

1