21 فوریه 2024 - 15:22
فاجعه زیست محیطی جدید در خلیج چابهار 

 مرگ 35 درصد مرجان ها به دلیل رسوب گرفتگی 

4 اکتبر 2015 - 15:00 dsfr.ir/fl3lj

مرگ مرجان ها به دلیل رسوب گرفتگی

بررسی های اخیر نشان داد که 35 درصد از مرجان های خلیج چابهار به دلیل رسوب گرفتگی به طور کامل از بین رفته اند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان سیستان و بلوچستان در گفتگو با خبرنگار مانا اظهار داشت: طی چند روز اخیر بررسی های کارشناسی به همراه تیم غواصی متخصص روی مرجان های خلیج چابهار انجام شد.

سعید محمودی، ادامه داد: بررسی ها نشان داد که میزان سفید شدگی در مرجان های خلیج چابهار در مقایسه با مرجان های خلیج فارس به مراتب کمتر است.

این مقام مسئول در استان سیستان و بلوچستان تصریح کرد: به نظر می رسد مقاومت مرجان های چابهار در مقابله با عوامل طبیعی نسبت به مرجان های خلیج فارس به مراتب زیاد تر است.

به گفته وی، دلیل این امر نیز به احتمال فراوان مربوط به وزش بادهای مونسون و ایجاد امواج با تلاطم بیشتر است که همین امر باعث خنک تر شدن آب دریا در مقایسه با خلیج فارس است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان سیستان و بلوچستان بیان کرد: مرجان هایی که دچار سفید شدگی شده بودند از گونه توده ای بودند. وی اذعان داشت: روی برخی از مرجان ها که دچار پدیده سفید شدگی شده بودند، احیای پولیپ های مرجانی دیده شد که حاکی از احیای مجدد آن مرجان را می داد. محمودی تصریح کرد: بنابراین این احتمال وجود دارد برخی از مرجان های سفید شده دوباره احیا شده و زندگی دریایی خود ادامه دهند.

سفید شدگی را بررسی می کردیم با رسوب گرفتگی مواجه شدیم

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان سیستان و بلوچستان عنوان کرد: نکته قابل توجهی که در بررسی های اخیر که به منظور تحقیق در خصوص میزان سفیدشدگی مرجان ها صورت گرفت، مواجه با مرگ تعداد زیادی از مرجان های خلیج چابهار به دلیل رسوب گرفتگی بود.

وی اذعان داشت: بررسی های بیشتر نشان داد بیش از 35 درصد از کلونی ها سایت جدید مرجانی چابهار دچار مرگ شده اند. محمودی اظهار داشت: بسیاری از این رسوبات با منشا خشکی و با احتمال زیاد ناشی از فعالیت های لایروبی پروژه ساخت اسکله شهید بهشتی بوده است.

چیدمان نامناسب کلونی ها در سایت جدید مرجانی؛ عامل اصلی مرگ مرجان ها

وی یادآور شد: بیشتر مرجانهایی دچار رسوب گرفتگی شده بودند که چیدمان آن به صورت مقعر و تخت در کف سایت مرجانی صورت گرفته بود. این مقام مسئول در استان سیستان و بلوچستان بیان کرد: اما اکثر کلونی هایی که به صورت گنبدی شکل چیدمان یافته بودند دچار رسوب گرفتگی نشده و به حیات شان ادامه داده بودند.

وی خاطرنشان ساخت: با پایش هایی که انجام شد موفق شدیم رسوبات ایجاد شده را از روی تعدادی از مرجان ها پاکسازی کنیم تا احتمال مرگ مابقی را کاهش دهیم.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان سیستان و بلوچستان گفت: همچنین با کمک تیم غواصی متخصص، مرجان های واژگون شده را دوباره به حالت اولیه بازگردانده و به آنها ساخت گنبدی شکل بخشیدیم.

محمودی تاکید کرد: اگر زمانی که در چیدمان سایت جدید مرجانی، کلونی ها به صورت گنبدی قرار داده می شدند شاهد این فاجعه زیست محیطی نبودیم. وی اظهار امیدواری کرد: با انجام پایش های مکرر بتوانیم به موقع نسبت به نجات مرجانهای در معرض خطر نابودی اقدامات لازم را انجام دهیم

1