2 مارس 2024 - 06:12

دهمین جلسه شورای محیط زیست برنامه ششم توسعه با حضور دکتر ابتکار برگزار شد

3 اکتبر 2015 - 16:00 dsfr.ir/br3x6

جلسه شورای محیط زیست برنامه ششم توسعه

دهمین جلسه شورای محیط زیست برنامه ششم توسعه با حضور رییس سازمان حفاظت محیط زیست و اعضای شورای محیط زیست برنامه ششم توسعه برگزار شد.

دهمین جلسه شورای محیط زیست برنامه ششم توسعه با حضور معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست، معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست، مشاور عالی رییس سازمان، معاون برنامه ریزی وزارت نیرو و کلیه مدیران و نمایندگان وزارتخانه ها و دستگاه های مدعو و عضو شورا و نمایندگان سازمان های مردم نهاد محیط زیستی در سالن سرو سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد.

ابتکار در این مراسم با اشاره به همکاری خوب سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نیرو بر توانمندسازی این سازمان به منظور انجام وظایف حاکمیتی خود در زمینه آب، پایش آب، کیفیت آب و افزایش همکاری های بین بخشی بین وزارت نیرو و سازمان تاکید کرد.

ضرورت تغییر نگرش به رودخانه ها بعنوان اکوسیستم زنده و پویا

وی با اشاره به نیاز به تغییر نگرش به رودخانه ها از کانال و منبع تامین آب به یک اکوسیتسم زنده و پویا که واجد تنوع زیستی گیاهی و جانوری بوده و قدرت خودپالایی و تغذیه سفره را دارد، تاکید کرد: در حال حاضر به جز رودخانه های حفاظت شده که متولی آن سازمان حفاظت محیط زیست است، سایر رودخانه ها متولی ندارد و وزارت نیرو فقط از جنبه منبع آب و حفظ حریم و بستر در خصوص رودخانه ها مسئولیت دارد.  

مدیریت سبز به قانون دایمی تبدیل شود

رییس سازمان حفاظت محیط زیست تبدیل مدیریت سبز به یک قانون دایمی را به واسطه فراگیر بودن آن در قوای سه گانه و حتی نیروهای مسلح یک ضرورت مهم دانست و ارزیابی زیست محیطی را نیز از سازوکارهای فنی و مهم توسعه با تضمین پایداری برشمرد.

وی تصریح کرد: با توجه به بازنگری های انجام شده، تقویت همکاری سایر دستگاهها و نگاه مشاوران و دانشگاهیان و تبدیل آن به یک قانون دایمی را ضروری دانست.

واگذاری 23 مورد از موارد مشمول ارزیابی و نظارت بر اجرای ارزیابی به استان

ابتکار همچنین در این خصوص به واگذاری 23 مورد از موارد مشمول ارزیابی و نظارت بر اجرای ارزیابی به استان ها اشاره کرد و در پایان از اعضای شورای برنامه ریزی خواست در صورتی که پیشنهاداتی در خصوص تبدیل سایر مفاد قانون برنامه توسعه پنجم به قانون دایمی دارند، به شورای محیط زیست برنامه ششم توسعه ارایه دهند.

این گزارش می افزاید، سید محمدمجابی معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست در این جلسه با تبریک فرارسیدن عید غدیر، شهادت عده ای از هموطنان در فاجعه منا را تسلیت گفت.

وی در ادامه با اشاره به روند مفاد قانونی محیط زیست گفت:  مواد قانونی 190 ( مدیریت سبز )، بند الف ماده 192 ( ارزیابی زیست محیطی )، 184 ( ارزیابی راهبردی زیست محیطی) ، 104 و 134 قانون برنامه چهارم توسعه ( جرایم زیست محیطی ) هم اکنون در دستور کار دولت قرار دارند تا به عنوان مواد دایمی به مجلس شورای اسلامی ارسال شوند.

همچنین لایحه هوای پاک که بازنگری قانون جلوگیری از آلودگی هوا است و لایحه استثناء سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان انرژی اتمی در خصوص صدور مجوز اکتشاف در مناطق مختلف هم اکنون در نوبت طرح در صحن علنی مجلس قرار دارد.

جلسه با ارایه بسته احکام پیشنهادی محیط زیستی وزارت نیرو در خصوص حوزه آب و آبفا ادامه یافت.

اعضای حاضر در جلسه با بیان پیشنهادات و اصلاحاتی به بررسی احکام مورد اشاره پرداختند و مقرر شد کارگروهی با عضویت نمایندگانی از سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت نیرو، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در هفته آتی به بررسی و تلفیق مفاد پیشنهادی وزارت نیرو و محیط زیست بپردازند.

1