24 فوریه 2024 - 21:53

صادرات گردشگری ایران رو به کاهش است

16 می 2015 - 13:45

روند صادرات و یا به عبارت واضح تر میزان عایدی حاصل از ورود گردشگران به ایران از سال 1988 تا 2012 روند رو به رشدی داشت، اما این روند در سال 2013 رو به کاهش رفت و پیش بینی شده آمارهای 2014 نیز ادامه روند کاهشی سهم صادرات این بخش را تایید کند.

سهم صادرات بازدید کنندگان خارجی از ایران یا همان گردشگران ورودی در سال 2013 حدود 2.693 درصد بود، در حالی که این سهم در سال 2012، حدود 3.37 درصد بوده است. گزارش شورای جهانی سفر و گردشگری پیش بینی می کند روند کاهش صادرات گردشگری ورودی در سال 2014 نیز ادامه داشته باشد و برای آن سهم 2.19 درصدی را تعیین کرده است.

مرکز پژوهش های مجلس در گزارش "نمایه آماری گردشگری ایران" که بر اساس گزارش شورای جهانی سفر و گرشگری 2014 تهیه شده، اعلام کرده است؛ بیشترین هزینه کرد در گردشگری ورودی به سفرهای شخصی مرتبط است. در سال 2012 میلادی گردشگران خارجی یک میلیارد و 114 میلیون دلار آمریکا برای سفر ایران هزینه کردند که از آن میان 829 میلیون دلار صرف سفرهای شخصی و 285 میلیون دلار صرف سفرهای کسب و کار در ایران شده است.

گردشگران خارجی در سال 2012 نیز 232 میلیون دلار آمریکا برای حمل و نقل در ایران هزینه کرده اند که این نرخ جدا از هزینه ی سفر آن ها به ایران محاسبه شده است.

این گزارش نشان می دهد، هزینه کرد گردشگران خارجی برای سفرهای شخصی در فاصله سال های 2008 تا 2012 رو به کاهش رفته است.

همچنین در سال 2013، 3 میلیون و 488 هزار گردشگران خارجی از راه زمینی، 1 میلیون و 253 گردشگری خارجی از راه هوایی و 28 هزار نفر از راه آبی به ایران سفر کردند. ورود گردشگران خارجی به کشور از هر سه راه در حال افزایش است، اما در این میان بیشترین سهم به راه های زمینی تعلیق دارد. اختلاف زیاد رقم ورودی ها از راه زمینی و هوایی، مؤید نبود زیرساخت های مناسب در حمل و نقل هوایی کشور است.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایرنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1