9 ژوئن 2024 - 21:26
از سوی مجلس

نمایه آماری گردشگری ایران منتشر شد

15 می 2015 - 07:45

با وجود آنکه صنعت گردشگری کشور از ضعف آمار رنج می برد اما اخیر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با کمک گرفتن از گزارش شورای جهانی سفر، نمایه آماری گردشگری ایران را منتشر کرده است. خلاصه این نمایه در خبر "ایرانی ها 24 هزار میلیارد خرج تفریح کردند"، آمده است. هر چند گزارش با تخمین هایی همراه است اما در نبود آمار رسمی، انتشار آن مثبت ارزیابی می شود. مشروح آمار گردشگری ایران را می توانید از اینجا دانلود کنید.

« دنیای سفر » این نوشته را از « مرکز پژوهش های مجلس » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1