با تدبیر هیات دولت صورت گرفت؛

واگذاری مجوزهای خانه، نمایشگاه و بازارچه به معاونت صنایع دستی کشور

22 سپتامبر 2015 - 15:00 dsfr.ir/pt38g

هیات وزیران در جلسه اول شهریور سال 94 با مصوبه ای صدور مجوزهای برگزاری نمایشگاه صنایع دستی، ایجاد خانه های صنایع دستی، بازارچه های دائمی و موقت را به ادارات کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان های کشور واگذار کرد.

از جمله محدودیت های حوزه صنایع دستی و هنرهای سنتی در استان ها عدم امکان قانونی معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی در صدور مجوزهای برپایی نمایشگاه، بازارچه و یا ایجاد خانه های صنایع دستی در نقاط مختلف کشور بود. مقوله ای که گاهی به دلیل ناهماهنگی های ایجاد شده موانع جدی در استان برای فعالیت هایی از این دست داشت.

گفتنی است، از ابتدای فعالیت دولت تدبیر و امید و پس از پیگیری های مستمر معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی و نامه نگاری رسمی از سوی ریاست سازمان به هیات دولت، خوشبختانه این محدودیت قانونی با مصوبه رسمی هیات دولت برطرف شده و این مجوزهای از وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری واگذار شد.

همچنین، این مصوبه در جلسه 1/6/1394 و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی به تایید هیات وزیران رسید و متن تصویب نامه به طور رسمی از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد. در این تصویب نامه آمده است: صدور مجوز نمایشگاه های صنایع دستی و هنرهای سنتی، مجوز بازارچه های موقت و دائمی، مجوز ایجاد خانه صنایع دستی و مجوز نمایشگاه و رویدادهای فرهنگی در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری به ادارات کل این سازمان در استان ها واگذار شد.

بر این اساس یکی از موانع مهم قانونی در مسیر فعالیت معاونت های صنایع دستی استان های کشور و تحقق برنامه های توسعه محور معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی به ویژه در بحث بازرگانی و فروش صنایع دستی در حوزه اختیارات قانونی برطرف شد.

یادآور می شود، تا پیش از این مصوبه، صدور مجوزهای نامبرده در اختیار ارگان هایی مانند ادارات صنعت، معدن و تجارت بود و عدم موافقت آن ها می توانست محدودیت های جدی را برای فعالیت در استان ها ایجاد کند و از این پس با واگذاری این اختیارات قانونی به ادارات کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری این موانع برطرف می شود.

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
5 + 14 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1