1 مارس 2024 - 11:02

مقایسه رشد یک شرکت هواپیمایی و یک شبکه مجازی

22 سپتامبر 2015 - 12:00 dsfr.ir/2t4wu

مقایسه رشد و درآمد نرم افزار ارتباطی واتس آپ با هواپیمایی ترکیه توسط پروفسور ارهان ارکوت از دانشگاه MEF ترکیه

مقایسه واتس آپ با هواپیمایی ترکیه توسط پروفسور ارهان ارکوت از دانشگاه MEF ترکیه را در تصویر بالا که در شبکه های مجازی منتشر شده است را می توانید مشاهده کنید.

1