2 اکتبر 2021 - 23:19
رابطه سطح سواد و فعالیت های آموزشی و فرهنگی افراد

الگوی گذران وقت بر اساس وضع و سطح تحصیل ایرانیان

22 سپتامبر 2015 - 11:30 dsfr.ir/ve02n

الگوی گذران وقت بر اساس وضع و سطح تحصیل ایرانیان
الگوی گذران وقت بر اساس وضع و سطح تحصیل افراد 15 سال به بالا در نقاط شهری - پاییز 93

آیا الگوی گذران وقت بر اساس وضع و سطح سواد افراد متفاوت است؟ آیا میزان فعالیت های آموزشی و فرهنگی افراد تحصیل کرده در مقابل بی سوادان و کم سوادان اختلاف معناداری دارد؟ این گزارش به این سوالان پاسخ می دهد.

به گزارش اقتصاد نیوز، مرکز آمار اخیرا گزارشی از الگوی گذران وقت در میان ایرانی ها را منتشر کرده است. الگویی که نشان می دهد ایرانی ها بیش از نیمی از روز خود را صرف نگه داری و مراقبت شخصی خود می کنند؛ می خوابند، غذا می خورند و به نظافت و کارهای شخصی خود می پردازند. به طور متوسط 3 ساعت در روز کار و فعالیت های شغلی انجام می دهند. کمی بیشتر از این یعنی 3ساعت و 18 دقیقه خانه داری می کنند.

روزانه 2 ساعت از انواع رسانه های جمعی استفاده می کنند. 1 ساعت را صرف فعالیت های آموزشی و فراگیری می کنند و 1 ساعت هم صرف انواع فعالیت هایی که در گروه مشارکت های اجتماعی جای می گیرد. 16 دقیقه ورزش می کنند، 9 دقیقه فعالیت های فرهنگی و تفریحی انجام می دهند و در نهایت 2 دقیقه برای کارهای خیر و داوطلبانه وقت می گذارند. بر این اساس ایرانی ها 0.13 درصد وقت خود را صرف کارهای خیریه و دیگران می کنند و 54 درصد را صرف مراقبت شخصی از خود.

این الگوی کلی است. اما بخش دیگر این گزارش مربوط به گذران وقت بر اساس معیارهای مختلف است. مانند سطح و میزان تحصلات افراد. بر اساس این گزارش هر چه سطح تحصیلات افراد بیشتر می شود، مدت زمانی که صرف فعالیت های کاری و شغلی می کنند هم بیشتر می شود و به تناسب آن زمانی که صرف خانه داری می کنند کاهش می یابد. به نحوی که افراد دارای دکترای تخصصی 2 برابر حالت کلی زمان صرف کار می کنند (5 ساعت و 24 دقیقه) در مقابل یک سوم حالت کلی (یک ساعت و 29 دقیقه) زمان صرف خانه داری می کنند.

اما نکته قابل توجه صرف زمان بسیار کم در میان مقطع بالای تحصیلی برای فعالیت های آموزشی و فراگیری است. افراد دارای مدرک لیسانس و بعد از آن افراد دارای مدرک فوق دیپلم و دیپلم به ترتیب با گذران 2، 1 ساعت و 46 و 1 ساعت و 28 دقیقه بیش ترین زمان را صرف آموزش می کنند. اما افراد بی سواد، سوادآموزی و ابتدایی و راهنمایی و دارای مدرک دکترای تخصصی به ترتیب کم ترین زمان را صرف آموزش و فراگیری می کنند. (بین 3 تا 35 دقیقه در روز)

اگرچه صرف زمان برای فعالیت های ورزشی و تفریحی در همه گروه ها بسیار کم است، اما دکترای تخصصی در مقایسه با دیگران زمان بیشتری را صرف فعالیت های ورزشی (58 دقیقه) و فرهنگی و تفریحی (34 دقیقه) می کنند. کم ترین زمان هم مربوط به گروه بی سوادان است (با صرف 4 دقیقه در روز).

همه گروه های تحصیلی چه با سواد و چه دکترای تخصصی همه به یک میزان (حدود 2 ساعت) وقت صرف استفاده از رسانه های جمعی می کنند و از این نظر هیچ تفاوتی میان افراد دارای سطوح تحصیلی مختلف نیست. اما ممکن است در نوع رسانه جمعی که انتخاب می کنند تفاوت وجود دارد.

نکته قابل توجه این است که ایرانی ها تنها 2 دقیقه یعنی 0.13 وقت خود را صرف امور خیریه می کنند. یعنی اگرچه ممکن است ساعات انجام فعالیت های مختلف بر اساس سن، جنس، تحصیلات و وضعیت اشتغال متفاوت باشد، اما تنها زمان ثابت که تابع هیچ کدام از این تغییرات نیست، زمان 2 دقیقه ای است که همه این گروه ها برای کار خیریه اختصاص می دهند.

1