24 آوریل 2024 - 07:17

سند راهبردی گردشگری دریایی به 7 دستگاه مرتبط ارسال شد

19 سپتامبر 2015 - 11:00 dsfr.ir/771o2

سند راهبردی گردشگری دریایی برای تایید نهایی به هفت دستگاه مرتبط با امور دریایی ارسال شده است و این دستگاه ها موظفند تا یک ماه آینده نظرات نهایی خود را در این زمینه اعلام کنند.

به گزارش فرینا، مدیرکل برنامه ریزی و حمایت از توسعه گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با بیان این مطلب گفت: «گردشگری دریایی به عنوان یکی از مهم ترین شاخه های صنعت توریسم می تواند موضوعات مختلفی را شامل شود که در راستای توسعه این بخش، ارگان های دریایی نیز به شدت دخیل خواهند بود.»

سیدکاظم خلدی نسب افزود: «از سال 1390 جلسات مختلفی تحت عنوان شورای راهبری گردشگری دریایی با حضور نمایندگان دستگاه های مختلف مرتبط با امور دریایی کشور در سازمان میراث فرهنگی به منظور بررسی راهکارهای توسعه گردشگری دریایی برگزار شده است و در چند سال اخیر موفق شده ایم پیش  نویس توسعه گردشگری دریایی را تهیه و تدوین کنیم و شورای راهبری برای نهایی کردن برنامه ریزی گردشگری متشکل از نمایندگان ارگان های مرتبط با امور دریایی تشکیل شده است.» به گفته او، این سند در سطح عالی ترین مقامات کشوری به امضا خواهد رسید.

1