چرا بهره وری ناوگان هوایی پایین است؟

15 سپتامبر 2015 - 17:30 dsfr.ir/yg09g

وزیر راه و شهرسازی گفته است: بیش از 60 فرودگاه در کشور وجود دارد که میزان بهره وری آن ها بسیار پایین است و باید ناوگان هوایی کشور در شان مردم ایران باشد.

به گزارش اقتصاد نیوز، عباس آخوندی از روزهای ابتدایی روی کار آمدنش در دولت یازدهم به عملکرد فرودگاه های کشور خرده می گرفت و همواره بر افزیش سطح کیفی خدمات به مسافران تاکید داشت.

حالا آخوندی با گلایه از میزان بهره وری فرودگاه های کشور گفته است که شاید با ورود بخش خصوصی این رویه نیز بهبود یابد، اما بخش خصوصی به شرطی رشد می کند که بتوان رقابت ایجاد کرد.

در این باره نیز حمید حبیبی، معاون استاندارد پرواز سازمان هواپیمایی کشور، علت کم بودن این بهره وری را این گونه بیان کرد: موضوع مورد توجه آقای آخوندی کمبود مسافر و پرواز است و بهره وری پایین به نبود تجهیزات بر نمی گردد، چرا که سیستم پروازی و استاندارد پرواز علیرغم کاهش تعداد پروازها به روال عادی می چرخد.

وی تصریح کرد: البته در زمانی تعداد پروازها و مسافران کم شد که در این میان نیز وزارت راه و شهرسازی و شرکت فرودگاه ها هزینه کمک ناوبری و مراقبت پرواز را پرداخت کرد.

1