3 اکتبر 2021 - 14:43

سند ملی احیای بناهای تاریخی به دولت رفت

12 می 2015 - 07:15

صندوق احیای بناهای تاریخی، سند ملی احیا و به سازی و نوسازی را که براساس قانونی به همین نام تهیه شده، برای تصویب به هیات دولت برده تا از این طریق از شرکت‌های مادر‌تخصصی برای احیا بهره گیرد.

احسان ایروانی، مدیرعامل مستعفی صندوق احیای بناهای تاریخی، در حالی این خبر را اعلام کرد که روز گذشته استعفای خود را از مدیریت صندوق احیا اعلام کرد.

وی درباره سند ملی احیا افزود: صندوق در حال حاضر بنا دارد کار مشترکی با وزارت راه و شهرسازی انجام دهد؛ در این راستا شرط اجرای این سند نیز در نظر گرفتن سهمی از موسسات اعتباری برای اختصاص به میراث فرهنگی است. سند ملی احیا، به سازی و نوسازی در قالب قانون حمایت از احیا قابل طرح است که بر اساس این سند می‌توان ستادهای استانی و ملی تشکیل داد تا فعالیت‌ها به نوعی همگرا شوند. در این سند مبلغ 10 هزار میلیارد تومان برای احیا دیده شده است.

« دنیای سفر » این نوشته را از « دنیای اقتصاد » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1