24 ژوئیه 2024 - 12:58
به دلیل وجود پرندگان قاچاق؛

اولتیماتوم سازمان محیط زیست به باغ پرندگان تهران

15 سپتامبر 2015 - 12:00 dsfr.ir/bc938

مدیرکل دفتر شکار و صید سازمان محیط زیست، از اولتیماتوم 3 هفته ای به مسئولان باغ پرندگان تهران برای ساماندهی پرندگان غیرمجاز خبر داد.

علی تیموری با بیان اینکه بسیاری از پرندگان باغ پرندگان تهران بدون مجوز سازمان محیط زیست خرید و فروش و نگه داری می شوند، افزود: در کمیته ساماندهی باغ های پرندگان و باغ وحش ها قرار شد در فاز نخست برای تمام پرندگان باغ پرندگان تهران میکروچیپ نصب شود.

به گفته وی، از آنجا که باغ پرندگان تهران چارچوب ها و ضوابط محیط زیست را رعایت نمی کند، در جلسه ای که با محیط زیست استان تهران برگزار شد، شناسایی پرندگان غیرمجاز این باغ در دستور کار قرار گرفت.

مدیرکل دفتر شکار و صید سازمان محیط زیست بیان کرد: بسیاری از پرندگان این باغ مجوز نگه داری و خرید و فروش ندارند و برخلاف مقررات سایتیس و همچنین سازمان محیط زیست به صورت قاچاقی خرید و فروش و نگه داری می شوند.

تیموری اظهار داشت: از آن جا که این باغ پیش از ابلاغ ضوابط مربوط به باغ وحش ها توسط سازمان محیط زیست راه اندازی شده، مجوز این سازمان را ندارد اما پس از ابلاغ این موارد بایستی قوانین و مقررات محیط زیست را رعایت کند.

وی افزود: بر اساس جلساتی که با شهرداری منطقه 4 و محیط زیست استان تهران برگزار شده است، با اولتیماتوم 3 هفته ای بایستی وضعیت این باغ ساماندهی شود، در غیر این صورت سازمان محیط زیست از طریق مراجع قضائی عمل می کند.

مدیرکل دفتر شکار و صید سازمان محیط زیست تأکید کرد: در صورت رعایت نکردن موازین زیست محیطی در وهله اول پرندگان غیرمجاز از این باغ جمع آوری و به باغ های پرندگان مجاز منتقل می شوند و در صورت ادامه این روند باغ پرندگان تهران تعطیل می شود.

« دنیای سفر » این نوشته را از « خبرگزاری مهر » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1