1 مارس 2024 - 11:39

بازدید نماینده یونسکو از مسیرهای قنات حسن آباد مهریز

13 سپتامبر 2015 - 10:30 dsfr.ir/kt8n9

یاموچی کازویا نماینده یونسکو با همراهی محمدحسن طالبیان معاون میراث فرهنگی سازمان، محمدمهدی شرافت مدیرکل و معاونین میراث فرهنگی یزد و اعضای شورای قنات از مسیرهای قنات حسن آباد مهریز بازدید کرد.

در این مسیر مادرچاه اصلی قنات، تقسیم گاه و مزارع دهنو و تقسیم گاه ساداتی واقع شده است.

مادرچاه این قنات از رشته کوه های مدوار مهریز (چشمه طبیعی غربالبیز) آغاز می شود. یک پنجم آب این قنات در تقسیم گاه ساداتی سهم سادات مهریز می شود و بقیه تا قبل از دهنو به تقسیم گاه یا تغاربند می رسد که دو روستای دهنو و حسن آباد مشیر برای آبیاری مزارع و کشت خوان ها از آب آن بهره می برند. عمده محصولات باغی و زراعی این کشت خوان ها و مزارع شامل: انار، پسته، انگور، زردآلو و به است.

گفتنی است؛ یکی از مسیرهای قنات در روستای مدوار به منظور جریان بهتر آب در حین انجام لای روبی است.

1