20 سپتامبر 2019 - 12:53

بخشنامه بودجه 95 ابلاغ شد

12 سپتامبر 2015 - 15:20 dsfr.ir/4l697

حسن روحانی رئیس جمهور بخشنامه بودجه سال 1395 کل کشور را به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد که بر اساس این بخشنامه سقف بودجه عمومی 177 هزار میلیارد تومان، هزینه های جاری 155 هزار میلیارد تومان و هزینه های عمرانی 22 هزار میلیارد تومان پیشنهاد شد.

در ابلاغیه حسن روحانی رئیس جمهور آمده است: "بدین وسیله بخشنامه بودجه سال 1395 کل کشور به شرح پیوست ابلاغ می شود. کلیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در چارچوب راهبردها و سیاست های مندرج در این بخشنامه و پیوست های آن نسبت به تهیه بودجه سال 1395 خود (اخذ مصوبه مجمع عمومی یا شورای عالی در مورد بودجه تفصیلی برای شرکت های دولتی) اقدام و برنامه سالانه پیشنهادی خود را حداکثر تا تاریخ 1394.6.21 و بودجه پیشنهادی مربوط را حداکثر تا 1394.7.25 به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارسال نمایند.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است در صورت عدم دریافت بودجه پیشنهادی هر یک از دستگاه های اجرایی مذکور، رأسا نسبت به تنظیم بودجه سال 1395 آن دستگاه اقدام نماید. مسئولیت ارائه بودجه پیشنهادی در قالب دستورالعمل های این بخشنامه از سوی دستگاه های اجرایی به عهده بالاترین مقام دستگاه خواهد بود.

حسن روحانی - رییس جمهور"

متن کامل بخشنامه بودجه 95 را اینجا ببینید.

پیوست: سقف اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای از محل درآمد عمومی بر حسب امور و فصل

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
5 + 13 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1