کشف صحنی بزرگ در شهر تاریخی بلقیس

12 سپتامبر 2015 - 11:00 dsfr.ir/r1389

فصل هفتم از کاوش های باستان شناسی در شارستان و ارگ شهر تاریخی بلقیس به کشف صحنی با رواق های پیرامونی، یک ورودی آجر فرش مزین به گچبری های برهشته، ادامه تالار ستوندار، سیستم آبرسانی، حیاط مرکزی و آب انبار انجامید.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، احمد نیک گفتار سرپرست هیأت هفتمین کاوش در شهر تاریخی بلقیس اسفراین این مطلب را در جلسه گزارش به همکار که در پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری برگزار شد مطرح کرد.

او افزود: فصل هفتم کاوش های باستان شناسی در شهر تاریخی بلقیس اسفراین در دو بخش محدوده شارستان با تاکید بر تپه منار با هدف مشخص کردن کاربری و تکمیل فضاهای کاوش شده در فصول گذشته و دیگری در بخش داخل ارگ با هدف شناخت و آگاهی از ساختار معماری داخلی ارگ و فضاهای مسکونی موجود در آن صورت گرفت.

وی از مهم ترین کشفیات شارستان در بخش معروف به تپه منار به صحنی بزرگ با رواق های پیرامونی با یک ورودی آجرفرش که ایوان آن مزین به گچبری های از نوع برهشته بوده اشاره کرد و گفت: که این گچبری در نوع خود از بی نظیرترین گچبری های دوران اسلامی در دوره ایلخانان به شمار می رود.

نیک گفتار تصریح کرد که از کشفیات دیگر در تپه منار می توان  به ادامه تالار ستوندار (شبستان مسجد) و یک سیستم آبرسانی (قنات) اشاره کرد.

این باستان شناس خاطرنشان ساخت که از مهم ترین کشفیات در داخل ارگ می توان به یک حیاط مرکزی اشاره کرد که تمام درگاهی های منازل مسکونی که در فصل ششم بدست آمد به این فضا منتهی می شود.

به گفته نیک گفتار، در این حیاط یک سیستم آبرسانی شامل یک آب انبار با دیواری از جنس شفته آهک کشف شد که سطح دیوار مزین به اندود ساروج و کف آن آجر فرش است. این آب انبار علاوه بر منبع تامین آب  ساکنین با توجه به قرار گرفتن در مسیر جهت وزش باد و درگاهی ها منازل می توانسته به عنوان خنک کننده منازل هم کاربری داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه فصل اول کاوش در شهر بلقیس، گمانه زنی به منظور تعیین حریم شهر تاریخی بلقیس بود؛ تصریح کرد که در سال 1388 مجموعه شهر بلقیس به عنوان پایگاه میراث فرهنگی مصوب شد و فصل دوم کاوش و گمانه زنی های باستانی نیز در همین سال در بخش ارگ و اطراف آن به انجام رسید.

به گفته او، کاوش فصل سوم باستان شناختی در شهر بلقیس با هدف شناخت فضاها و کارکرد بناها در محدوده تپه منار و بخش هایی که فعالیت های ژئومغناطیس در آن انجام شده بود صورت گرفت.

سرپرست هیأت هفتمین کاوش در شهر تاریخی بلقیس اسفراین اظهار داشت: کاوش فصل چهارم باستان شناختی در شهر بلقیس با دو هدف عمده پی کاوی دیوار شارستان و شناخت فضاها در محدوده ارگ بلقیس و شارستان با تاکید بر تپه منار با اهداف ذیل و در سه بخش به انجام رسید. هم چنین فصل ششم کاوش های باستان شناحتی شهر تاریخی بلقیس نیز با هدف تاریخ گذاری و شناخت کاربری فضاها و توسعه دامنه شناخت و آگاهی از ساختارداخلی ارگ انجام شد.

1