وزیر اقتصاد ایالت بادن وورتمبرگ آلمان مطرح کرد:

همکاری آلمان و اصفهان در زمینه های توریسم، محیط زیست و مترو

9 سپتامبر 2015 - 12:30 dsfr.ir/e52wx

قائم مقام نخست وزیر و وزیر اقتصاد ایالت بادن وورتمبرگ آلمان گفت: آلمان حاضر به همکاری و تشکیل کارگروه های مشترک با اصفهان در حوزه توریسم، محیط زیست و مترو است.

به گزارش خبرگزاری مهر، نیلز اشمیت صبح سه شنبه در دیدار با استاندار اصفهان اظهار داشت: سفر ما به اصفهان حاکی از باز شدن راه های ارتباطی و سرمایه گذاری در حوزه های مختلف اقتصادی و گردشگری به ایران است.

وی با اشاره به اینکه در گذشته روابط خوبی در زمینه مترو با اصفهان داشتیم که این ارتباط قوی تر از گذشته ادامه پیدا می کند، ادامه داد: هیئت تجاری و اقتصادی آلمان تمایل زیادی به برقراری ارتباط با فعالان اقتصادی اصفهان دارد. روابطی که در حوزه های مختلف جدید و قوی باشد.

قائم مقام نخست وزیر و وزیر اقتصاد ایالت بادن وورتمبرگ آلمان تصریح کرد: آلمان پتانسیل بالایی در زمینه هوافضا دارد و از این منظر نیز می توانیم روابط جدید و همکاری خوبی را بین دو کشور شاهد باشیم. در حوزه توریست، محیط  زیست و مترو نیز می توانیم ارتباط تنگاتنگی با اصفهان داشته باشیم و حاضریم کارگروه های مشترک تشکیل دهیم.

اشمیت با بیان اینکه اصفهان شباهت زیادی به ایالت بادن وورتمبرگ از بعد زیبایی دارد، اظهار داشت: همان طور که اصفهان از نظر صنعت و اقتصادی قوی عمل کرده است ما نیز در ایالت بادن وورتمبرگ این گونه عمل کردیم.

وی با اظهار اینکه به دنبال تعامل تمام ایالت های آلمان با اصفهان هستیم، ادامه داد: سفر ما به اصفهان نشان از باز شدن راه های سرمایه گذاری در ایران است.

قائم مقام نخست وزیر و وزیر اقتصاد ایالت بادن وورتمبرگ آلمان از تمایل به برقراری رابطه شرکت های متوسط و کوچک ایالت بادن وورتمبرگ با بخش خصوصی اصفهان خبر داد و گفت: شرکت های متوسط این ایالت بیشتر حالت خانوادگی دارد و به شدت به قوانین تجارت کشورها پایبند هستند.

وی اضافه کرد: اصفهان غنی از فرهنگ است و در حوزه مرمت آثار فرهنگی بسیار خوب عمل کرده است.

1