17 آوریل 2024 - 00:47

ایران و اتریش در زمینه باستان شناسی تفاهم نامه امضا کردند

9 سپتامبر 2015 - 10:30 dsfr.ir/gx02k

پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و آکادمی علوم اتریش یک یادداشت تفاهم در زمینه باستان شناسی امضا کردند.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری این یادداشت تفاهم که دارای 6 بند است امروز به امضای سید محمدبهشتی رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و آنتوان تسایلینگر رییس آکادمی علوم اتریش که رییس جمهوری این کشور به تهران را همراهی می کند، رسید.

بر اساس یادداشت تفاهم مورد اشاره دو طرف موافقت کردند تا در زمینه های باستان شناسی شامل تبادل شیوه های حفاری، حفاظت و مرمت در محوطه های باستان شناسی و موزه ها، تاریخ شامل پژوهش در اسناد بایگانی و کتابخانه ای همکاری کنند.

دو طرف همچنین برای همکاری در زمینه های زبان شناسی، سکه شناسی، ادبیات شامل زبان های باستانی و فارسی، انسان شناسی به ویژه قوم شناسی، انسان شناسی تصویری و انسان شناسی شهری توافق کردند.

مطالعات کتیبه شناسی، موزه شناسی از جمله تبادل پژوهشگر در دوره های کوتاه یا بلندمدت، تبادل دانشجو در پروژه های کوتاه مدت یا بلندمدت، همکاری پژوهشی، برگزاری مشترک فرا همایی ها، هم نشست ها، کارگاه های آموزشی یا ارایه فراهمایی های دانشگاه از موارد دیگر این یادداشت تفاهم است.

در یادداشت تفاهم مورد اشاره که از تاریخ امضا لازم الاجرا است نحوه اجرای آن، شیوه های تامین اعتبار مالی، حل و فصل اختلافات احتمالی و نحوه اصلاح آن مدنظر قرار گرفته است.

در بند ششم یادداشت تفاهم آمده است: این یادداشت تفاهم برای یک دوره 5 ساله منعقد و پس از این مدت نیز خود به خود برای یک دوره 5 ساله دیگر تمدید خواهد شد، مگر آنکه یکی از طرف ها تمایل خود را برای فسخ آن به طور کتبی به اطلاع طرف دیگر برساند که در این صورت یادداشت تفاهم 6 ماه پس از این اعلام فسخ شده تلقی خواهد شد. در پایان این بند تاکید شده است که یادداشت تفاهم در صورت فسخ تا زمان تکمیل پروژه های در حال انجام لازم الاجرا خواهد بود.

1