17 آوریل 2024 - 00:50
ستاد سفر توصیه کرد

برای سفر ترکیه مرزی غیر از بازرگان جایگزین شود

22 مارس 2024 - 19:20 dsfr.ir/6f8do

برای سفر ترکیه مرزی غیر از بازرگان جایگزین شود
ازدحام ایرانیان در مرز بازرگان ماکو برای برای سفر ترکیه
ازدحام ایرانیان در مرز بازرگان ماکو برای برای سفر ترکیه

ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر از مسافران زمینی ترکیه درخواست کرد به دلیل ازدحام جمعیت در بازرگان، مرز خروجی دیگری را جایگزین کنند و همچنین از دو بندر «چارک و آفتاب» در جنوب ایران استفاده نشود.

به گزارش «دنیای سفر»، مصطفی فاطمی دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر با اشاره به ازدحام مرز بازرگان از تورهای مسافرتی درخواست کرد تدابیر لازم را انجام دهند و از مرزهای جایگزین به منظور تردد مسافران به کشور ترکیه استفاده کنند.

او با اشاره به بسته بودن بندر «چارک» و «آفتاب» به دلیل شرایط آب و هوایی، تاکید کرد: اطلاع رسانی لازم به مسافران به منظور تردد نکردن از این دو بندر انجام شود.

فاطمی همچنین گفت: ممنوعیت استفاده از شناورهای غیرمجاز مورد تاکید باشد.

۶۹۸ اخطار، تعطیلی و تعلیق تأسیسات گردشگری

یحیی نقی زاده محجوب مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری نیز با اشاره به آمار نظارت های انجام شده از ۲۴ اسفندماه ۱۴۰۲ تا دوم فروردین ماه ۱۴۰۳، اظهار کرد: براساس آمار سامانه جامع نظارت و اطلاعات تأسیسات گردشگری در مجموع ۴ هزار و ۷۳۵ بازدید نظارتی از این تأسیسات انجام شده است، که در مجموع تذکر، اخطار، تعطیلی، تعلیق و نواقص ۶۹۸ مورد و تشویق ها ۲۵۸ مورد بوده است.

مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری همچنین به ارائه گزارش بازدیدهای انجام نظارتی از تأسیاست گردشگری و سرویس های بهداشتی و رسیدگی به شکایت ها تاکید کرد.

1