24 آوریل 2024 - 13:41
از اول سال تا اخر بهمن؛

۲۲ میلیون نفر از موزه ها و اماکن تاریخی بازدید کردند

1 مارس 2024 - 19:00 dsfr.ir/ew4vx

۲۲ میلیون نفر از موزه ها و اماکن تاریخی بازدید کردند
مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد | Sa'dabad Historical Cultural Complex
مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد | Sa'dabad Historical Cultural Complex

معاون توسعه مدیریت وزارت میراث فرهنگی گفت: از ابتدای سال تا آخر بهمن بیش از ۲۲ میلیون نفر از موزه ها و اماکن فرهنگی تاریخی بازدید کردند در حالی که این تعداد در سال قبل ۲۱ میلیون نفر بود.

به گزارش «دنیای سفر»، علی طلوعی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث فرهنگی گفت: یکی از علت های افزایش درآمدهای وزارت میراث فرهنگی افزایش درآمدهای موزه ها است. خوشبختانه از ابتدای سال تا پایان بهمن ماه بیش از ۲۲ میلیون نفر از موزه ها و اماکن فرهنگی تاریخی بازدید کردند و این در حالی است که تعداد بازدیدکنندگان در کل سال قبل ۲۱ میلیون نفر بود.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ادامه داد: برای مرمت اضطراری بافت ها و محوطه های تاریخی ۷ همت نیاز داریم اما کل اعتبار ما ۴۳۲ میلیارد تومان است. همچنین برای تجهیز و تکمیل موزه ها نیز ۶ همت نیاز داریم اما کل اعتبارات ما در این باره ۴۰۹ میلیارد تومان است.

وی ادامه داد: کاملاً مشخص است که با این بودجه ها و با سازوکار دولتی نمی توان در حوزه میراث فرهنگی کاری انجام داد اما باید توجه داشت که اگرچه ۲ دهم درصد کل بودجه کشور به وزارت میراث فرهنگی اختصاص دارد اما سهم ما در تولید ناخالص کشور ۵ درصد و همچنین سهم ما در اشتغال کشور ۸.۳، در صادرات ۱۰ درصد و سهم ما در رشد اقتصادی کشور ۲۹ درصد است.

طلوعی گفت: ما نزدیک ۶ میلیون شیء تاریخی داریم اما تنها ۱۵۰ جایگاه شغلی امین اموال داریم که البته این در حالی است که امین اموال های ما مسوولیت های دیگری نیز دارند. ما برای نگهداری اشیای تاریخی حداقل ۶۰۰ امین اموال دیگر نیاز داریم.

1