24 آوریل 2024 - 14:45
در سلسله نشست های میراث فرهنگی تأکید شد؛

ضرورت تنظیم سند موزه داری در سطح کشور

29 فوریه 2024 - 12:10 dsfr.ir/fu0ga

ضرورت تنظیم سند موزه داری در سطح کشور
موزه داری چیست؟ راهنمای موزه کیست؟ سنده موزه داری کشور
موزه آذربایجان در شهر تبریز

در نشست «سند ملی موزه داری ایران» به ضرورت تنظیم سند موزه داری به منظور هماهنگ سازی و نظام مند کردن مدیریت موزه های کشور از سوی اداره کل موزه ها به عنوان متولی رسمی امر موزه داری تأکید شد.

به گزارش «دنیای سفر» از روابط عمومی وزارت میراث فرهنگی، سلسله نشست های میراث فرهنگی با موضوع «سند ملی موزه داری ایران» و سخنرانی محمد حسن سمسار پیشکسوت باستان شناسی، هادی میرزایی سرپرست اداره کل موزه ها، جبرئیل نوکنده رئیس کل موزه ملی ایران روز سه شنبه ۸ اسفندماه ۱۴۰۲ در موزه فرش ایران برگزار شد.

در ابتدای این نشست مائده قدری نیا دستیار مدیرکل موزه ها به ضرورت تنظیم سند موزه داری به منظور هماهنگ سازی و نظام مند کردن مدیریت موزه های کشور از سوی اداره کل موزه ها به عنوان متولی رسمی امر موزه داری در کشور که راهبری ۱۲۹ موزه را عهده دار است پرداخت و افزود: طی دو سال اخیر جلساتی برگزار و نسخه اولیه تهیه شد که برای برخورداری از نظرات نخبگان و پیشکسوتان حوزه موزه داری برای آن ها ارسال شده است.

در ادامه سمسار با بیان اینکه نسخه اولیه این سند را به طور کامل مطالعه کرده ام به بیان پیشنهادهای خود در راستای هرچه بیشتر کاربردی شدن این سند پرداخت.

این پیشکسوت باستان شناسی با اشاره به اینکه برای این سند زحمت بسیاری کشیده شده و طرحی مفصل و بنیادی است، فشرده شدن و موضوعی تر کردن موارد را برای اجرا مورد تاکید قرار داد.

وی ابراز امیدواری کرد که با تدوین این سند موزه های کشور تابع آن شوند و برای نسل آینده مؤثر باشد.

در ادامه هادی میرزایی به ضرورت استفاده از دانش و تجربه تاریخی و نیاکان مان برای برون رفت از وضع موجود و پاسخگویی به نیازهای روز جامعه اشاره و تصریح کرد: در اسناد توسعه ای و پیشرفت سرزمینی به این موضوع توجه نشده است به همین دلیل با همکاری و اهتمامی که با شورای عالی انقلاب فرهنگی داریم در تلاشیم که ضرورت تدوین این سند و نقشی که می تواند در تمامی امور فرهنگی کشور داشته باشد را برای سایر دستگاه ها تشریح و آن را به عنوان نقشه مهندسی فرهنگی کشور معرفی کنیم.

ضرورت تنظیم سند موزه داری در سطح کشور

سرپرست اداره کل موزه ها، موزه را حلقه اتصال میراث ملموس و ناملموس برای نسل امروز و آینده عنوان کرد و تدوین نظامنامه و سند موزه داری را برای رسیدن به این هدف حائز اهمیت دانست.

او در پایان به مکاتبه با متخصصان و صاحب نظران اشاره کرد و افزود: از تمامی نخبگان و دغدغه مندان میراث ملموس و ناملموس برای تهیه سندی جامع، موجز و مؤثر در ایجاد وحدت رویه در نظام اداری کمک خواهیم گرفت.

در ادامه جبرئیل نوکنده، تدوین این سند را به عنوان سند مادر گامی مهم در موزه داری کشور و نقشه راه عنوان و تصریح کرد: موزه ها باید نسبت خود را با این سند بدانند و براساس آن برای خود برنامه ریزی و هدف گذاری کنند که در موزه ملی ایران این کار را آغاز کرده ایم.

رئیس کل موزه ملی ایران همچنین ضرورت استفاده از اسناد بالادستی را در این راستا مورد تاکید قرار داد.

همچنین در این نشست حاضران در ارتباط با تدوین سند موزه داری کشور به بیان نظر و پیشنهادها پرداختند.

1