24 آوریل 2024 - 14:29

وظایف کارکنان داخل قطار چیست؟

26 فوریه 2024 - 17:40 dsfr.ir/889er

وظایف کارکنان داخل قطار چیست؟
وظایف کارکنان داخل قطار چیست؟
وظایف کارکنان داخل قطار چیست؟

در قطار به جز مهماندار افراد دیگری هم هستند که شاید شما با آن ها آشنا نباشید. در این مطلب با مشاغل مرتبط با قطار و خدمه قطار آشنا می کنیم.

در قطار به جز مهماندار افراد دیگری هم هستند که شاید شما با آن ها آشنا نباشید. در این مطلب از «دنیای سفر» با مشاغل مرتبط با قطار و خدمه قطار آشنا می کنیم.

آموزگار رییس قطار

وظیفه آموزش و ارزیابی کلیه مامورین موظف قطارهای مسافری به صورت تئوری و عملی و نظارت بر عملکرد آن ها در طول سیر قطار را به عهده دارد.

وظایف کارکنان داخل قطار چیست؟

رئیس قطار مسافری

به عنوان ارشدترین فرد در قطارهای مسافری مسئول امور فنی، مالی، ایمنی سیر و حرکت قطار بوده و بر عملکرد سایر مامورین قطار طبق وظایفی که برای آن ها تعریف و تعیین شده است نظارت می کند.

رئیس قطار ملبس به لباس سازمانی (شامل کت و شلوار مشکی با تعداد چهار نوار طلایی رنگ سرآستین، کت و پیراهن سفید) است.

محل اسقرار رئیس قطار، در اغلب قطارهای مسافری در کوپه ۳ سالن اول و یا کوپه موجود در رستوران قطار است.

وظایف رئیس قطار مسافری

1. نظارت بر سیر قطار تحت تصدی برابر برنامه ابلاغی از سوی راه آهن

2. نظارت و پیگیری لازم در خصوص اقامه نماز مسافران قطار

3. رئیس قطار می بایست نظارت و پیگیری های لازم را در خصوص هر گونه کمبود و یا نقص در خدمات ارایه شده را در جهت رفع مشکل انجام دهد و در صورت عدم امکان رفع معایب و کاستی ها اقدامات لازم را با توجه به دستورالعمل های ابلاغی (دستورالعمل کسر خدمات) انجام دهد.

4. پاسخگویی به مسافرین در خصوص موضوعاتی از قبیل بلیت قطار، تاخیر قطار، خدمات داخل قطار و عملکرد مامورین

وظایف کارکنان داخل قطار چیست؟

سر مهماندار (مالی) قطار

سر مهماندار، وظیفه سرپرستی، هماهنگی کلیه امور مرتبط با خدمات راهبری داخل قطار را بر عهده دارد از جمله نظارت بر حسن اجرای تجهیز، پذیرایی، نظافت، هماهنگی مامورین خدمات راهبری با رئیس قطار. سر مهماندار می تواند وظایف مامور مالی را انجام دهد و بعنوان سر مهماندار - مالی اعزام شود.

مهماندار قطار

مهماندار وظیفه انجام پذیرایی، راهنمایی و رسیدگی به درخواست مسافران است.

وظایف کارکنان داخل قطار چیست؟

مامور مالی قطار

مامور مالی موظف است، در معیت رییس قطار، جهت کنترل بلیت مسافرینی که سوار قطار شده اند، حضور داشته باشد و با تشخیص رییس قطار، با توجه به دستورالعمل ها، برای مسافرینی که نیاز به صدور قبض دارند، آن را صادر کند.

مامور خدمات قطار

ماموری است که امور مرتبط با نظافت و بهداشت و جمع آوری زباله داخل قطار را در حین سیر انجام می دهد.

مامورین رستوران

در صورت اعزام واگن رستوران با قطار مسافری پرسنل رستوران شامل مامورین متصدی رستوران و پذیرایی، آشپز (با توجه به نوع قطار و طول مدت سیر نفرات تعیین می شوند) است و وظیفه انجام کلیه امور مربوط به تحویل و آماده سازی، خوراکی ها، غذاها و نوشیدنی ها، سرویس دهی داخل رستوران را بر عهده دارند.

1