مدیر مرکز میراث فرهنگی ناملموس در تهران:

ثبت میراث فرهنگی ناملموس به معنای تصاحب نیست

7 سپتامبر 2015 - 15:50 dsfr.ir/zt6ik

مدیر مرکز میراث فرهنگی ناملموس صبح امروز در نشست جستاری در نقش رسانه در ارتقای سطح آگاهی های عمومی پیرامون میراث فرهنگی ناملموس گفت: ثبت میراث فرهنگی ناملموس به هیچ وجه به معنای تصاحب نیست. چون میراث ناملموس میراثی نیست که در محدوده مرزهای سیاسی اداری یک کشور بگنجد.

به گزارش دنیای سفر؛ صبح امروز (16 شهریورماه) مرکز میراث ناملموس در تهران برنامه ای با عنوان «جستاری در نقش رسانه در ارتقای سطح آگاهی های عمومی پیرامون میراث فرهنگی ناملموس» با حضور مدیر دفتر منطقه ای یونسکو در تهران، مشاور بین المللی یونسکو در حوزه میراث ناملموس و جمعی از اهالی رسانه برگزار کرد.

«ژانت بلیک» مشاور بین المللی یونسکو در حوزه میراث ناملموس با اشاره بر اینکه رسانه ها جامعه هدف میراث فرهنگی ناملموس هستند گفت: رسانه ها جامعه هدف میراث فرهنگی ناملموس هستند چون می توانند به انتشار موضوعات مهم میراث فرهنگی ناملموس کمک کنند. در این میان رسانه های محلی نیز جایگاه مهمی در انتشار و حفاظت از میراث ناملموس در جامعه دارند.

او با اشاره به تدوین آنلاین منابع آموزشی در برخی کشورها گفت: رسانه ها می توانند منابع مهمی برای پاسداری از میراث ناملموس باشند. او گفت: مستند سازی از آثار ناملموس اقدامی مهم در پاسداری از این حوزه ارزشمند فرهنگی است.

بلیک همچنین با تاکید بر اطلاعات زیاد در آرشیو رسانه ها از میراث فرهنگی ناملموس به ویژه رادیو و تلویزیون ادامه داد: بخشی از فعالیت رسانه ها مستند سازی و پخش میراث ناملموس است. چنانچه دسترسی به اطلاعات مناسب در پاسداری میراث ناملموس نقش اساسی دارد.

به گفته مشاور بین المللی یونسکو، تهیه فهرست ملی از میراث ناملموس نیز گامی دیگر در مسیر حفاظت از میراث ناملموس است. او همچنین با اشاره بر اینکه دست رسانه ها برای جمع آوری میراث ناملموس ایران باز است ادامه داد: در آفریقا آموزش میراث ناملموس به کودکان داده می شود چون آن ها به مدرسه نمی روند و آموزش های ارائه شده سبب ترغیب آن ها به مدرسه رفتن شده است.

آن طور که بلیک می گوید: برای برخی کشورها میراث ناملموس منابع اقتصادی مهم است و رسانه ها می توانند نقش موثری در جمع آوری این منبع اقتصادی ایفا کنند. به طوری که اگر رسانه ها اقدام به بزرگ کردن موضوع میراث ناملموس کنند دولت و بخش خصوصی می تواند روی این موضوعات فعالیت جدی و بیشتری داشته باشد.

او افزود: در کشورهایی همچون کره و ژاپن مردم برای توسعه کشور از میراث ناملموس حمایت می کنند. چراکه حمایت از این بخش برای آینده کشور بسیار اهمیت دارد.

مشاور بین المللی یونسکو اما بر نقش دولت در پاسداری و حفاظت از میراث ناملموس ثبت شده در فهرست جهانی تاکید کرد.

«یدالله پرمون» مدیر مرکز میراث ناملموس در تهران اما ادامه داد: موضوع ثبت میراث فرهنگی ناملموس در فهرست جهانی از اهمیت بالایی برخوردار است اما این موضوع هدف نهایی نیست چراکه حفاظت و پاسداری بسیار مهمتر است.

او همچنین در پنلی با عنوان میراث فرهنگی ناملموس؛ مبانی و چالش ها به برگزاری کارگاه های آموزشی و نشست های تخصصی برای رسانه ها اشاره کرد.

به گفته او، نشست های تخصصی باید کاملا استاندارد و با هماهنگی یونسکو انجام بگیرد. چراکه طرح موضوع میراث فرهنگی ناملموس تنها به تولید یک خبر اکتفا نمی کند. بلکه ساخت مستندها و فیلم های سینمایی نیز می تواند به اشاعه میراث فرهنگی ناملموس کمک بسیاری کند.

او همچنین میراث فرهنگی ناملموس را آن دسته اعمال، ارائه ها، بیان ها، دانش، مهارت ها، همراه با ابزارها، اشیاء، مصنوعات و فضاهای مرتبط با آنها که اجتماعات، گروه ها را بخشی از میراث فرهنگی خود می دانند تعریف کرد.

به گفته پرمون، میراث فرهنگی ناملموس نباید در پوسته هزار ساله خود بماند و لازمه زنده ماندن آن تغییر همراه با تحولات اصولی است.

پرمون اما آن دسته از میراث ناملموس را واجد ارزش ثبت دانست که مطابق با قوانین و مبانی حقوق بشر باشد. به گفته او، سال گذشته چین درصد ثبت پرونده ای با عنوان جنگ با حیوانات بود که اجازه ثبت به آن داده نشد. هر چند که در این زمینه استثناهایی هم وجود دارد به طوری که امارات چند سال قبل  پرونده قوش بازی (تربیت پرنده های شکاری) که 20 کشور به آن اضافه شد اقدام به ثبت این پرونده کرد.

او هم چنین اصل احترام به اقوام و اقلیت ها را رکنی مهم عنوان کرد و گفت: با ثبت یک اثر نباید باعث رنجش قوم، اقلیت یا مذهبی شویم در غیر این صورت محکوم به شکست می شویم. این درحالی است که باید در پرونده های ثبت میراث ناملموس به اصول توسعه پایدار نیز وفادار ماند.

پرمون اما سنن و بیان های شفاهی، هنرهای اجرایی، آیین ها، گردهمایی و جشن ها، دانش سنتی و صنعت گری سنتی را 5 تجلی از میراث فرهنگی ناملموس دانست.

مدیر مرکز میراث فرهنگی ناملموس در تهران تاکید کرد، ثبت میراث فرهنگی ناملموس به هیچ وجه به معنای تصاحب نیست. چون میراث ناملموس میراثی نیست که در محدوده مرزهای سیاسی اداری یک کشور بگنجد.

1