24 آوریل 2024 - 10:55
مدیرکل فرودگاه های خراسان رضوی خبر داد

افزایش ورود گردشگران خارجی به مشهد در دی ماه

13 فوریه 2024 - 18:00 dsfr.ir/qc67m

افزایش ورود گردشگران خارجی به مشهد در دی ماه
فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد
فرودگاه مشهد | Mashhad Airport

مدیرکل فرودگاه های خراسان رضوی از افزایش ۳۶ درصدی ورود گردشگران خارجی به مشهد در دی ماه امسال خبر داد.

به گزارش «دنیای سفر» محمود امانی بنی در گفت و گو با ایسنا در خصوص میزان تغییرات پروازهای فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد در دی ماه اظهار کرد: در دی ماه امسال ۴۲۳۷ پرواز در این فرودگاه نشست و برخاست داشته که نسبت به دوره زمانی مشابه در سال گذشته حدود ۸ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: در این مدت ۵۶۷ هزار و ۹۰۱ مسافر در فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد جابه جا شده اند که این تعداد نسبت به دوره زمانی مشابه در سال گذشته حدود ۹ درصد افزایش داشته است.

مدیرکل فرودگاه های خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در دی ماه امسال ۳۲۳۲ پرواز داخلی نشست و برخاست داشته که نسبت به دوره زمانی مشابه در سال گذشته افزایش ۲ درصدی داشته است. همچنین ۴۴۲ هزار و ۳۳۹ مسافر داخلی جابه جا شده اند که نسبت به وضعیت مشابه در سال ۱۴۰۱، حدود ۳ درصد افزایش داشته است.

فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد

امانی بنی با اشاره به تغییرات پروازهای خارجی یادآور شد: در دی ماه امسال ۱۰۰۵ پرواز خارجی در فرودگاه مشهد نشست و برخاست داشته که نسبت به دوره زمانی مشابه در سال گذشته افزایش ۳۰ درصدی را نشان می دهد؛ همچنین ۱۲۵ هزار و ۵۶۲ مسافر پرواز خارجی در فرودگاه مشهد تردد داشتند که این تعداد حاکی از رشد ۳۶ درصدی نسبت به دوره زمانی مشابه در سال گذشته است.

مدیرکل فرودگاه های خراسان رضوی به بیشترین مقصد مسافران فرودگاه مشهد در دی ماه امسال اشاره کرد و گفت: بیشترین پرواز داخلی در دی ماه امسال مربوط به مسیر مشهد - تهران با ۸۰۰ پرواز و ۱۱۴ هزار و ۸۶۷ مسافر و بیشترین سهم پرواز خارجی مربوط به مسیر مشهد- نجف با ۱۲۰ پرواز و ۱۴ هزار و ۸۱۰ نفر مسافر بوده است.

1