25 فوریه 2024 - 05:18

اختلاف فنی بین هواپیمایی ایران و عربستان وجود ندارد

5 فوریه 2024 - 12:40 dsfr.ir/jo2j7

اختلاف فنی بین هواپیمایی ایران و عربستان وجود ندارد
لوگوی سازمان هواپیمایی کشوری
اختلاف فنی بین هواپیمایی ایران و عربستان وجود ندارد

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: هیچ گونه اختلاف فنی بین سازمان های هواپیمایی کشوری ایران و عربستان در خصوص پروازهای حج عمره وجود ندارد.

به گزارش «دنیای سفر» از سازمان هواپیمایی کشوری، جعفر یازرلو گفت: پس از توافق دولت ایران و عربستان مبنی بر از سرگیری ارتباطات دیپلماتیک، مذاکرات مربوط به برقراری پروازها ذیل اجلاس بین المللی ICAN انجام گرفت و تاکنون اعلام رسمی و یا غیر رسمی از سوی سازمان هواپیمایی کشوری عربستان دال بر وجود اختلافات فنی واصل نشده است.

سخنگوی سازمان هواپیمایی افزود: سازمان هواپیمایی کشوری ایران همواره از طریق دیپلماتیک پیگیر شروع پروازها بوده که تاکنون هیچ گونه پاسخ رسمی مبنی بر اظهارنظر در خصوص شروع مجدد پروازها از طرف مقابل دریافت نشده و منتظر تصمیم نهایی طرف عربستانی برای برقراری مجدد پروازها هستیم.

وی تاکید کرد: هیچ گونه اختلاف فنی بین سازمان های هواپیمایی کشوری ایران و عربستان در خصوص پروازهای حج عمره وجود ندارد.

1