17 آوریل 2024 - 14:06
آیا رنج های مرنجاب را پایانی هست؟

استقبال سرد گردشگران از مرنجاب در فصل گردشگری کویر!

22 ژانویه 2024 - 09:00 dsfr.ir/w94ld

استقبال سرد گردشگران از مرنجاب در فصل گردشگری کویر!
آیا رنج های مرنجاب را پایانی هست؟
استقبال سرد گردشگران از مرنجاب در فصل گردشگری کویر!

فعالان حوزه گردشگری معتقدند ورود گردشگران داخلی و خارجی به کویر مرنجاب به دلیل عدم ساماندهی و اعمال سیاست های یک بام و دو هوا در این منطقه به شدت رو به کاهش است و این منطقه گردشگری در آستانه حذف کامل از مقاصد گردشگری پررونق در کشور قرار گرفته است!

به گزارش خبرنگار «دنیای سفر»، امسال با شروع فصل گردشگری کویری از اوایل مهرماه در کشور، کویر مرنجاب هم به عنوان کویری بکر و زیبا جزو یکی از مقاصد سفر گردشگران داخلی بود و در مهر و آبان هم استقبال قابل قبولی از منطقه مرنجاب صورت گرفت، اما یکباره و در ابتدای آذرماه گردشگران ورودی به این منطقه در گیت ورودی با یک شوک عجیبی مواجه شدند و آن ۷- ۸ برابر شدن یکباره عوارض ورود به کویر مرنجاب بود این در حالیست که پرداخت رقم قبلی ورودیه به مرنجاب هم هنوز با نارضایتی هایی همراه بود چراکه در قبال آن نه جاده ساماندهی و نه خدماتی در منطقه به گردشگران داده می شد.

تعدادی از مدیران مجموعه های گردشگری در کویر مرنجاب در گفت و گو با خبرنگار دنیای سفر به درد و دل پرداخته و نا امیدی خود را از رونق دوباره گردشگری کویر مرنجاب اعلام می کنند و با آهی سرد می گویند که ای کاش سرمایه گذاری در کویر نمی کردند و از دست این دردسرهای هر روز و هر ساعت در منطقه مرنجاب راحت می شدند.

این مدیران ضمن انتقاد از عدم ساماندهی منطقه مرنجاب می گویند: کویر مرنجاب نه جاده ای درست و حسابی دارد و نه مدیریت یکپارچه ای که این منطقه را ساماندهی کند!

آن ها ادامه می دهند: منطقه مرنجاب با اعمال سیاست های یک بام و دو هوا، گردشگران را دچار سردرگمی کرده است و در آخرین مورد افزایش ناگهانی و چندین برابری ورودیه، موجی از نارضایتی گردشگران را به همراه داشته است.

تعدادی از گردشگران هم در گفت و گو با خبرنگار دنیای سفر با اعلام نارضایتی شدید از افزایش ورودیه به کویر مرنجاب و وضعیت نامناسب جاده و نبود امکانات و خدمات اعلام می کنند که عطای سفر به کویر را به لقایش بخشیده و دیگر به این منطقه سفر نمی کنند.

دنیای سفر

به گزارش دنیای سفر، هنوز برای گردشگران منطقه موضوع پرداخت عوارض ۲۰ هزار تومانی برای خودروهای گردشگران هضم نشده بود که از ابتدای آذرماه گردشگران مشاهده کردند که عوارض ورودی به مرنجاب به ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافته است، چنانچه گردشگران و حتی فعالان حوزه گردشگری با این اقدام نپخته و بی ضابطه در شوک عجیبی فرو رفته اند.

نبود امکانات رفاهی، بهداشتی، خدمات امدادی در کنار مسیری ناهموار و انسداد بخش هایی از راه با ماسه های روان موجب شده تا دریافت عوارض نجومی در ورودی منطقه نمونه گردشگری کویر مرنجاب به مسئله ای شگفت آور تبدیل شود و این پرسش ها را به ذهن متبادر کند که منطق دریافت عوارض نجومی از خودروهای ورودی به این منطقه چیست؟!

1