6 دسامبر 2023 - 03:40

۴ پرونده ایران برای ثبت جهانی مشخص شد

11 نوامبر 2023 - 14:00 dsfr.ir/8a0t4

۴ پرونده ایران برای ثبت جهانی مشخص شد
قلعه فلک الافلاک / خرم آباد / لرستان
قلعه فلک الافلاک / خرم آباد / لرستان

همزمان با صدور احکام مدیران پرونده های ثبت جهانی، موضوع پرونده های ایران برای ثبت در یونسکو مشخص شد.

به گزارش «دنیای سفر»، علی دارابی با صدور احکامی برای مدیران چهار پرونده ایران برای ثبت جهانی در یونسکو، به نوعی از پیگیری ها برای تهیه چهار پرونده «مسجد ایرانی»، «آسبادهای ایرانی»، «خانه های ایرانی و منظر فرهنگی ماسوله» و «قلعه فلک الافلاک و دره خرم آباد» خبر داد.

معاون میراث فرهنگی در احکام جداگانه ای، عبدالرسول وطن دوست را به عنوان مدیر پرونده ثبت جهانی «مسجد ایرانی» و محمدحسن طالبیان را به عنوان مدیر پرونده ثبت جهانی «آسبادهای ایرانی» منصوب کرد.

ایران از سال ۱۳۵۷ ثبت آثار تاریخی را در یونسکو آغاز کرد، اما پس از انقلاب و با شروع جنگ تحمیلی و تا سال ۱۳۸۲ در ثبت غفلت کرد که به گفته کارشناسان میراث فرهنگی آن رویکرد، ایران را ۲۴ سال از ثبت جهانی عقب نگه داشت، از همین رو وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای جبران آن عقب ماندگی سراغ پرونده های زنجیره ای رفته است که ثبت کاروانسراهای ایرانی در سال ۱۴۰۲ از آن جمله بود. معاون میراث فرهنگی با تاکید بر این سیاست، پرونده های زنجیره ای دیگری را همچون مسجد و خانه های ایرانی آغاز کرده است.

در ادامه احکامی که برای مدیران پرونده های ثبت جهانی صادر شده است، مصطفی پورعلی، مدیر پرونده های «خانه های ایرانی و منظر فرهنگی ماسوله» شد. پرونده «منظر فرهنگی ماسوله» درحالی امسال و در چهل و پنجمین کمیته میراث جهانی یونسکو مطرح شد که با مخالفت ایکوموس، رأی یونسکو را برای ثبت جهانی نگرفت و به پیشنهاد کشورهای عضو «دیفر» شد؛ به این معنی که یونسکو به ایران فرصت دوباره داد تا ایرادهای این پرونده را که ایکوموس (شورای بین المللی بناها و محوطه های تاریخی) به آن وارد کرده است، رفع کند و دوباره، بدون محدودیت سهمیه ای برای بررسی به یونسکو بفرستد؛ به این معنی که ایران در اجلاس بعدی دو پرونده می تواند داشته باشد.

معاون میراث فرهنگی همچنین عطا حسن پور نیز را به عنوان مدیر پرونده «قلعه فلک الافلاک و دره خرم آباد» انتخاب کرد.

دارابی در این احکام، برنامه ریزی دقیق برای رفع موانع ثبت جهانی این پرونده ها و تدوین مطالعات نهایی آن ها برای ارسال در زمان مقرر را خواستار شده است.

همچنین مدیران پرونده ها مکلف شده اند با کمک جمعی دیگر از کارشناسان، این پرونده ها را تدوین کرده و در شورای ثبت جهانی به ریاست معاون میراث فرهنگی نهایی کنند.

1