2 مارس 2024 - 07:23

کشف یک تیر باستانی در کوهستان های نروژ

2 اکتبر 2023 - 19:20 dsfr.ir/qc3hx

کشف یک تیر باستانی در کوهستان های نروژ
کشف یک تیر باستانی در کوهستان های نروژ
کشف یک تیر باستانی در کوهستان های نروژ

تیر «عصر برنز» بسیار کمیاب با نوکی از جنش کوارتز پس از سه هزار سال و با آب شدن یخ کشف شد.

به گزارش «دنیای سفر» به نقل از لایوساینس، باستان شناسان با کاوش در کوهستان های نروژ یک تیر باستانی بسیار کمیاب را کشف کرده اند که هنوز نوک کوارتز و پَر انتهای آن باقی مانده است.

به نظر می رسد شکارچیان گوزن حدود سه هزار سال پیش از این سلاح استفاده می کردند.

با این که باستان شناسان پیش تر کمینگاه های شکار را پیدا کرده بودند که شکارچیان برای هدف قرار دادن گوزن ها از آن ها استفاده می کردند، این تیر در زمان کشف در نزدیکی هیچ کدام از این کمینگاه ها قرار نداشت.

این تیر در سیزدهم سپتامبر کشف شد. تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت انسان باعث شده است که یخ و برف کوهستان «یوتونهایمن» ذوب شود و آثار تاریخی متعلق به صدها تا هزاران سال پیش آشکار شوند. اگر باستان شناسان این آثار تاریخی را بلافاصله پس از پدیدار شدن، کشف نکنند، این اشیاء ممکن است تجزیه شوند.

بررسی ها روی این تیر مشخص کرد که چوب این تیر از جنس درخت توس است و برای انتهای آن از سه پَر استفاده شده است.

نوک تیر از جنس کوارتز ساخته شده است، با این حال به دلیل وجود قیر چندان قابل مشاهده نیست.

به رغم وضعیت خوب نوک تیر و پَرهای آن، سایر قسمت های تیر سالم باقی نمانده و این تیر حدودا ۹۰ سانتی متری به سه بخش تقسیم شده است.

1