2 مارس 2024 - 08:13
سرپرست اداره میراث فرهنگی شوشتر:

تاثیر ثبت جهانی «سرای افضل» در گردشگری شوشتر

23 سپتامبر 2023 - 11:00 dsfr.ir/q81ra

تاثیر ثبت جهانی «سرای افضل» در گردشگری شوشتر
مونا صیافی زاده
کاروانسرای افضل شوشتر | سرای افضل شوشتر

سرپرست اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شوشتر گفت: ثبت «سرای افضل» در فهرست میراث جهانی قطعا تاثیر فراوانی در توسعه گردشگری شوشتر خواهد داشت.

به گزارش «دنیای سفر»، داوود نجارآسیابان در گفت و گو با ایسنا، با بیان این که از مزایای مهم ثبت «سرای افضل» در فهرست میراث جهانی آگاهی رسانی و اطلاع رسانی به جامعه جهانی در مورد این بنای تاریخی است اظهار کرد: این موضوع موجب افزایش فعالیت گردشگری و به دنبال آن رونق اقتصاد محلی و عامه مردم می شود. بنابراین یکی از اثرات مهم ثبت جهانی «سرای افضل» افزایش حضور گردشگران داخلی و خارجی در شهرستان شوشتر است.

او با عنوان این مطلب که آنچه در صنعت گردشگری مطرح است و می تواند برای شهر، استان و حتی کشور مفید باشد بحث جذب گردشگران بیشتر از خارج کشور است خاطرنشان کرد: ثبت «سرای افضل» در فهرست آثار جهانی اقدامی موثر در جهت افزایش تعداد گردشگران داخلی و خارجی است.

وی با بیان این که ثبت جهانی «سرای افضل» می تواند به فروش صنایع دستی منطقه بیش تر کمک کند تاکید کرد: می توان از ثبت این سرا در فهرست میراث جهانی به عنوان فرصتی برای معرفی صنایع دستی شوشتر استفاده کرد.

سرپرست اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شوشتر بیان کرد: میراث جهانی نشانی قدرتمند و قابل عرضه در سطح بین المللی است و به همین دلیل آثار ثبت شده مانند آهن ربا نظر و تمایل بازدید گردشگران را به خود جذب می کنند.

ثبت جهانی کاروانسرای افضل شوشتر موفقیتی فرهنگی در سطح دنیا است

او اضافه کرد: همچنین بناهایی که در فهرست میراث جهانی به ثبت می رسند از برنامه ها، اقدامات حفاظتی و شیوه های نظارتی فراملی بهره مند می شوند.

نجارآسیابان با اشاره به این که هم اکنون بهره بردار بخش خصوصی در «سرای افضل» فعالیت می کند افزود: این سرا محل دایمی نمایشگاه و فروش صنایع دستی شوشتر است و افزون بر ارایه و عرضه صنایع دستی منطقه بالغ بر ۱۰۰ صنعتگر در کارگاه های آموزشی این سرا فعالیت می کنند.

وی یادآوری کرد: قدمت «سرای افضل» به دوران حکومت قاجار در ایران بازمی گردد. کاروانسرای افضل مجموعه ای بزرگ است که شامل ساباط، مسجد، خانه های تاریخی، حمام و.. . است و یکی از بناهای این مجموعه بزرگ است . بنای پرشکوه و معماری بی نظیر این سرا از دیرباز تاکنون توجه بسیاری از گردشگران را به خود جلب کرده است.

1