9 دسامبر 2023 - 14:20

تصمیم جدید یونسکو درباره پرونده «ماسوله»

23 سپتامبر 2023 - 09:00 dsfr.ir/zr5it

تصمیم جدید یونسکو درباره پرونده «ماسوله»
ثبت جهانی ماسوله
منظر فرهنگی ماسوله

پس از برگشت دادن و به تاخیر انداختن بررسی پرونده «منظر فرهنگی ماسوله» در یونسکو به دلیل ایرادهای واردشده به محتوا و مستندات آن، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، تازه ترین وضعیت این پرونده ایران در یونسکو را اعلام کرد.

به گزارش «دنیای سفر»، براساس اعلام وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی «پیرو مذاکرات انجام شده در زمان بررسی پرونده «منظر فرهنگی ماسوله» در چهل و پنجمین کمیته میراث جهانی و مسائل طرح شده برای حفظ سهمیه ایران به منظور ارسال دوباره پرونده «ماسوله» به یونسکو بدون در نظرگیری محدودیت های سهمیه سالانه، کمیته میراث جهانی در بند ۶۱ اصلاحیه راهنمای اجرایی کنوانسیون میراث جهانی، این امکان را فراهم کرد تا کشورها بتوانند در موارد مشابه وضعیت پرونده ماسوله (وضعیت دیفر) امکان ارسال این پرونده ها را بدون در نظرگیری سهمیه سالانه کشورها داشته باشند.

بنابراین، ایران برای سال جاری، پرونده ماسوله را بدون محدودیت سهمیه ای برای یونسکو ارسال می کند.

در مذاکرات هیأت اعزامی ایران به اجلاس کمیته میراث جهانی، رایزنی های فنی و کارشناسی مؤثر و خوبی درباره پرونده ماسوله با ایکوموس جهانی صورت گرفت و مقرر شد ایران در تدوین پرونده ماسوله از همکاری ایکوموس جهانی پیش از ارسال پرونده نیز بهره ببرد.»

پرونده «منظر فرهنگی ماسوله» در چهل و پنجمین کمیته میراث جهانی یونسکو که هم اکنون در شهر ریاض عربستان درحال برگزاری است، با مخالفت ایکوموس، رأی یونسکو را برای ثبت جهانی نگرفت و به پیشنهاد کشورهای عضو «دیفر» شد؛ به این معنی که یونسکو به ایران فرصت دوباره داد تا ایرادهای این پرونده را که ایکوموس (شورای بین المللی بناها و محوطه های تاریخی) به آن وارد کرده است، رفع کند و دوباره آن را برای بررسی به یونسکو بفرستد.

منظر فرهنگی ماسوله از سال ٢٠٠٧ میلادی در «فهرست در انتظار» میراث جهانی یونسکو قرار داشت و به زعم وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، به لحاظ حفاظتی و مدیریتی از شرایط قابل قبولی برای نامزدی ثبت در فهرست میراث جهانی برخوردار بود، از همین رو پرونده پیشنهادی «منظر فرهنگی ماسوله» بنا بر نظر مشورتی و مصوبه شورای ملی ثبت آثار در سال ۱۴۰۰ به دبیرخانه مرکز میراث جهانی یونسکو فرستاده شد که در اجلاس ۲۰۲۳ کمیته میراث جهانی یونسکو دیفر شد.

براساس قوانین کمیته میراث جهانی یونسکو، هر کشور در هر نوبت از اجلاس این کمیته، تنها یک پرونده میراث طبیعی یا تاریخی را می تواند برای بررسی معرفی کند. اکنون با تصمیم جدید یونسکو، این فرصت به ایران داده شده تا علاوه بر حفظ سهمیه سالانه خود، پرونده ماسوله را پس از اصلاح و رفع ایرادها، دوباره به یونسکو بفرستد.

1