25 فوریه 2024 - 19:43
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان:

فرصت ثبت جهانی شدن ماسوله از دست نرفته است

21 سپتامبر 2023 - 17:40 dsfr.ir/ew9ws

فرصت ثبت جهانی شدن ماسوله از دست نرفته است
میثم رودکی
روستای تاریخی ماسوله

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان با اشاره به اینکه هنوز فرصت ثبت جهانی ماسوله از دست نرفته است، گفت: می توانیم بعد از رفع ایرادات دوباره این پرونده را به جریان بیاندازیم.

به گزارش «دنیای سفر»، ولی جهانی در گفتگو با خبرنگار مهر از دیفر شدن پرونده ثبت جهانی ماسوله خبر داد و افزود: این پرونده در سال ۱۴۰۰ زیر نظر اداره کل ثبت آثار تهیه و به یونسکو ارسال شده بود، در چهل و پنجمین اجلاس کمیته میراث جهانی مطرح و دیفر (رفع ایراد و بررسی مجدد در اجلاس سال های بعد) شد.

مدیرکل میراث فرهنگی گیلان با اشاره به دیفر شدن اثر جهانی ماسوله بیان کرد: دیفر شدن پرونده به این معنی است که ایران می تواند پس از رفع ایرادات مطرح شده دوباره پرونده را برای ثبت جهانی ارسال کند.

جهانی با بیان اینکه پرونده ماسوله از سال ۲۰۰۷ در فهرست موقت ایران برای ثبت در فهرست میراث جهانی قرار دارد، گفت: در سال ۱۴۰۰ پرونده آن به یونسکو ارسال شد تا روند ثبت مورد بررسی و واکاوی ناظران و ارزیابان قرار گیرد و چندین بار هم از این بافت تاریخی بازدید به عمل آمد.

وی ادامه داد: مهرماه ۱۴۰۱ و در شرایطی که محدودیت های زیادی به دلیل همه گیری بیماری کرونا وجود داشت، ارزیابی از منظر فرهنگی ماسوله انجام شد و خانم نعمیه بن کاری برای ارزیابی از این منظر به ایران سفر کرد.

روستای گردشگری ماسوله - گیلان

مدیرکل میراث فرهنگی گیلان با اشاره به برپایی چهل و پنجمین اجلاس کمیته میراث جهانی در شهر ریاض عربستان، اضافه کرد: پس از اخذ نظر موافق و مخالف کشورهای عضو که متشکل از ۲۱ کشور منتخب از میان کشورهای عضو کنوانسیون میراث جهانی (مرجع تصمیم گیری قطعی در خصوص ثبت یا عدم ثبت جهانی آثار پیشنهادی) پرونده مذکور دیفر شد.

جهانی با بیان اینکه فرصت ثبت جهانی شدن ماسوله از دست نرفته است، گفت: هنوز این فرصت در اختیار ایران قرار دارد تا پس از رفع ایرادات مندرج در گزارش ایکوموس، پرونده را در اجلاس های بعدی کمیته میراث جهانی مطرح و از آن دفاع کند.

وی با اشاره به ثبت جهانی کاروانسراهای ایرانی، افزود: پرونده کاروانسراهای ایرانی نیز که در اجلاس قبل مطرح شده بود، به ایران برگشت داده شد تا پس از رفع ایرادات مجدد مطرح شود و خوشبختانه امسال این اثر در فهرست میراث جهانی قرار گرفت.

مدیرکل میراث فرهنگی گیلان با اشاره به ظرفیت های و توانمندی های جهانی شدن ماسوله، بیان کرد: ایکوموس نسبت به مدیریت و حفاظت از منظر فرهنگی ماسوله اعلام رضایت کرده است.

1