17 آوریل 2024 - 12:47

درخواست لوفت هانزا برای ساخت فرودگاه در ایران

3 سپتامبر 2015 - 12:20 dsfr.ir/dl8ky

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران از درخواست لوفت هانزا برای سرمایه گذاری در زمینه ساخت فرودگاه در ایران خبر داد و گفت: «با توجه به اینکه ایران بازاری نوظهور دارد و پس از لغو تحریم ها، شرایط برای رفت و آمد های تجاری باز می شود، این شرکت تقاضا دارد که در ایران سرمایه گذاری مستقیم داشته باشد.»

این در حالی است که بسیاری از کشورها و سرمایه گذاران دنیا، ایران را به عنوان یک بازار نوظهور می دانند و تلاش دارند با توجه به اشباع شدن دیگر بازارهای دنیا، در ایران بهترین اقدام را برای کسب سود انجام دهند.

محمود نجفی عرب با تشریح جزئیات مذاکرات لوفت هانزا با شرکت های ایرانی برای سرمایه گذاری در ایران گفت: «این شرکت که هم اکنون سهم خوبی از بازار هوایی دنیا دارد، تلاش دارد به بازار ایران وارد شده و در آن سرمایه گذاری داشته باشد.» به گفته او، این مذاکرات که طی هفته های گذشته انجام شده است، سرمایه گذاری برای ساخت فرودگاه و برقراری خطوط پروازی را پیگیری می کند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تصریح کرد: «آن گونه که در مذاکرات مطرح شده، برقراری خطوط هوایی میان غرب و شرق در دستور کار قرار گرفته است؛ بنا بر این باید اطلاعات دقیقی از شرایط سرمایه گذاری ایران به این چنین سرمایه گذارانی ارائه داد. در این میان اتاق بازرگانی نیز با اشراف به این موضوع که سرمایه گذاران نیاز به اطلاعات دارند، در تلاش است که بتواند بسته های مختلف سرمایه گذاری و اطلاعات مرتبط با پروژه ها را جمع آوری و شرایط را برای جذب هر چه بیشتر سرمایه گذاران مهیا کند.»

« دنیای سفر » این نوشته را از « دنیای اقتصاد » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1