آشنایی کودکان با بناهای تاریخی به شیوه مدرسه مان

29 مارس 2023 - 16:30 dsfr.ir/rn1yu

آشنایی کودکان با بناهای تاریخی به شیوه مدرسه مان
مدرسه مان
آشنایی کودکان با بناهای تاریخی به شیوه مدرسه مان

نوروز درحالی سپری می شود که اعضای گروه «مدرسه مان» در دو حمام شاهزاده ها و علیقلی آغا با شیوه ای جدید و با استفاده از بازی و فعالیت های ویژه کودکان، آن ها را با این دو بنای تاریخی آشنا می کنند.

به گزارش «دنیای سفر»، منا جمدیان، یکی از دانش آموختگان رشته باستان شناسی دانشگاه هنر اصفهان است که راه اندازی «مدرسه مان» برای آموزش میراث فرهنگی به کودکان از تلاش های او در این زمینه حکایت دارد. او و سایر اعضای مدرسه مان این روزها هم زمان با نوروز ۱۴۰۲ دو کارگاه ویژه کودکان را در دو حمام شاهزاده ها و علیقلی آغا برپا کرده اند.

جمدیان دراین باره به ایسنا گفت: در راستای فعالیت های «مدرسه مان» درخصوص آموزش مباحث میراث فرهنگی به کودکان، امسال و در نوروز ۱۴۰۲ به برگزاری دوکارگاه تخصصی ویژه کودکان در حمام شاهزاده ها و حمام علیقلی آغا پرداخته ایم و هدف این است که کودکانِ بازدیدکننده در این دو بنا، بدون توضیحات معمول راهنمایان که طبیعتاً برای این گروه سنی جذابیت ندارد از این حمام های تاریخی شاهزاده ها و علیقلی آغا بازدید دقیق تر و جذاب تری داشته باشند.

او ادامه داد: بر این اساس و با توجه به عناصر و المان های شاخصِ موجود در حمام شاهزاده ها و حمام علیقلی آغا، به طور جداگانه فعالیت ها و بازی هایی در هر دو بنا برای کودکان طراحی شده و از رنگ نیز برای افزایش این جذابیت استفاده شده است.

ایده پرداز شکل گیری «مدرسه مان» توضیح داد: این کارگاه شامل بازی ها و فعالیت هایی است که لازمه آن دقت و نگاه ویژه در این دو بنای تاریخی است. کودکان همراه با اعضای تیم مدرسه مان که در هریک از این دو بنا حضور دارند از دو حمام شاهزاده ها و علیقلی آغا بازدید می کنند. البته این بازدید بدون توضیحات معمولی است که در بناهای تاریخی شکل می گیرد، اما فعالیت ها و بازی ها به نحوی تنظیم شده است که کودکان برای انجام آن ها نیاز دارند تا فضای حمام و ترئینات آن را با دقت ببیند و سپس به انجام آن بازها و فعالیت ها بپردازند.

جمدیان که پایان نامه خود را نیز به اهمیت ارتباط میان کودک و میراث فرهنگی اختصاص داده بود، خاطرنشان کرد: دو کارگاه یادشده ی مدرسه مان، تا ۱۲ فروردین ماه از ساعت ۹ صبح تا ۱۸ عصر در دو حمام شاهزاده ها و علیقلی آغا دایر است و هدف این است که کودکان به شکلی دیگر و با دقتی افزون تر به بازدید از این دو بنای تاریخی بپردازند.

1