7 دسامبر 2023 - 23:08
معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی تاکید کرد

لزوم بیمه شدن هنرمندان صنایع دستی

28 مارس 2023 - 18:10 dsfr.ir/hh9aq

لزوم بیمه شدن هنرمندان صنایع دستی
ایرنا
لزوم بیمه شدن هنرمندان صنایع دستی

معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بر لزوم اندیشیدن راهکارهای بیمه شدن هنرمندان صنایع دستی با استفاده از ظرفیت های بیمه ای موجود تاکید کرد.

به گزارش «دنیای سفر» از میراث فرهنگی استان فارس، مریم جلالی دهکردی دوشنبه ۷ اسفند در جمع هنرمندان صنایع دستی شهرستان زرین دشت، گفت: وظیفه وزارت میراث ایجاد ابزارها و بسترسازی تولید صنایع دستی باکیفیت و احیای هنرهایی که در قدیم توسط پدربزرگ ها و مادربزرگ ها رایج بوده وظیفه ماست.

جلالی افزود: سازوکارهای خاصی در بیمه ها و مجوزها وجود دارد که ممکن است بی اطلاعی هنرمندان صنایع دستی باعث شود نتوانند از ظرفیت هایی که وجود دارد استفاده کنند.

جلالی در خصوص بیمه هنرمندان صنایع دستی بیان کرد: با در نظر گرفتن انواع بیمه های سلامت، روستایی عشایری و هنرمندان، باید ترتیبی اتخاذ شود تا هنرمندان این حوزه را بیمه کنیم.

او با بیان اینکه در حوزه صنایع دستی تولید ثروت و کارآفرینی باید انجام شود، خاطرنشان کرد: برای اینکه این اتفاق بیافتد احتیاج به بازار و مشتری است.

جلالی ضمن اشاره به وضعیت صنایع دستی زرین دشت تأکید کرد: برای مولدسازی روستاهای شهرستان زرین دشت طرحی تنظیم و توسط مسئولان استانی و شهرستانی پیگیری و اجرایی شود.

معاون وزارت میراث در خصوص ایجاد خانه های صنایع دستی، گفت: باید با کمک بخش خصوصی و با استفاده از ظرفیت مسئولیت های اجتماعی با ایجاد خانه های صنایع دستی، آن را به محل آموزش، نمایش و فروش تبدیل کنیم.

1