21 آوریل 2024 - 13:06

«وو وِس» درختی از زمان سقوط امپراتوری روم

22 مارس 2023 - 22:00 dsfr.ir/3u1lt

«وو وِس» درختی از زمان سقوط امپراتوری روم
cretanbeaches.com
درخت زیتون «وو وس» (Vouves) در جزیره کرت یونان

درختان زیبایی و ثباتی دارند که دست کم گرفته شده است. طول عمر آن ها به این معنی است که این موجودات زنده تماشاگر مردم، فصول و حتی رویدادهای تاریخی در گذر زمان بوده اند. این میان برخی از درختان بیش از سایرین عمر می کنند و درخت زیتون «وو وِس» یکی از این موجودات زندۀ کهنسال است.

به گزارش «دنیای سفر»، یک درخت زیتون پیچ خورده و باشکوه در دهکده «آنو وو وس» (Ano Vouves) در جزیره «کرت» یونان، معروف است که هزاران سال از تاریخ، یعنی از سقوط امپراتوری روم تا بازگشت المپیک به آتن در سال ۲۰۰۴ را شاهد بوده است. گمان می رود درخت زیتون «وو وس» (Vouves) چند هزار سال قدمت داشته باشد. با وجود این ادعا، این درخت زنده با وجود چنین قدمتی، همچنان بار زیتون می دهد.

زیتون دست کم از ۳۰۰۰ سال پیش در «کرت» کشت می شد. تعیین قدمت دقیق این درخت قدیمی از چند نظر دشوار است؛ تاریخ گذاری ایزوتوپی امکان پذیر نیست، زیرا مغز چوپ درخت در تنه پیچ خورده ۴.۵ متری آن پوسیده شده است. با این حال، حلقه های آن نشان می دهد که این درخت دست کم دو هزار سال سن دارد. با این حال برخی تخمین های دیگر قدمت این درخت را تا ۴۰۰۰ سال می رسانند.

بعد از این همه سال، می توان انتظار داشت که درخت خشک شود. با این حال پیوند، این درخت را قادر به ادامه تولید زیتون کرده است. شاخه های این درخت در بازگشتی نمادین به سنت ها، بر سر برندگان بازی های المپیک ۲۰۰۴ آتن قرار گرفته است.

در حالی که درخت زیتون «Vouves» اکنون محافظت می شود اما تنها درخت باستانی جهان نیست. یک درخت کاج بزرگ زبرمیوه غربی (Pinus longaeva) در کالیفرنیا وجود دارد که ۴۸۵۴ ساله است. این یعنی که بذر آن در سال ۲۸۳۲ قبل از میلاد جوانه زده است، درحالی که تمدن های اولیه بین النهرین در حال ساخت شهرها و تجارت بودند و مصر در حال آغاز سلسله دوم بود.

درخت زیتون دیگری که به نام «خواهران» یا «درختان زیتون خواهران نوح» در لبنان شناخته می شود که قدمت آن ۶۰۰۰ سال تخمین زده شده است. این درختان از جنگ ها، بیماری های همه گیر، خشکسالی و آتش سوزی جان سالم به در برده اند که نمایشی تمام عیار از سرسختی است.

1