6 دسامبر 2023 - 16:59
دبیر جامعه حرفه ای اقامتگاه های بوم گردی ایران:

نوروز خسارات اقامتگاه های بومگردی را جبران نمی کند

3 مارس 2023 - 09:40 dsfr.ir/dg0sg

نوروز خسارات اقامتگاه های بومگردی را جبران نمی کند
میثم رودکی
اقامتگاه بومگردی «پیله بابا» در رشت

دبیر جامعه حرفه ای اقامتگاه های بوم گردی ایران گفت: رزرو اقامتگاه های بوم گردی هنوز برای نوروز آغاز نشده و در حال حاضر هیچ آمار دقیقی از میزان رزواسیون این اقامتگاه ها وجود ندارد.

به گزارش «دنیای سفر» صادق کاظمیان در گفت و گو با ایسنا در خصوص آمار رزرواسیون اقامتگاه های بوم گردی در نوروز ۱۴۰۲ اظهار کرد: از آنجایی که اکثر اقامتگاه ها از امروز رزرو خود را آغاز خواهند کرد، پس از ۲۰ اسفند ماه نمایی کامل تر از آمار رزرواسیون اقامتگاه های بومگردی استان در دست خواهد بود.

دبیر جامعه حرفه ای اقامتگاه های بوم گردی افزود: بیشترین مسافرانی که در این اقامتگاه ها سکونت می کنند، مردم بومی استان هستند؛ به همین دلیل رزرو را تا آخرین روزهای سال به تاخیر می اندازنند. در حال حاضر حدود ۱۵۰ اقامتگاه بوم گردی در استان فعال است که تمام آن ها آمادگی پذیرایی از میهمانان را دارند.

کاظمیان در خصوص شرایط اقامتگاه های بوم گردی بیان کرد: با توجه به همزمانی نوروز و ماه رمضان انتظار می رود که خساراتی که اقامتگاه ها در این مدت متحمل شدند، جبران نشود.

1