9 ژوئن 2024 - 21:45
توسط وزیر میراث فرهنگی؛

لوح ثبت شهر ملی بوریابافی به شهردار رفیع اهدا شد

10 فوریه 2023 - 19:30 dsfr.ir/z23f6

لوح ثبت شهر ملی بوریابافی به شهردار رفیع اهدا شد
محمدرضا فربد
بوریابافی هنر قدیمی مردم شهرستان هویزه در خوزستان

در سی و ششمین نمایشگاه ملی صنایع دستی، لوح ثبت شهر ملی حصیربافی توسط وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به شهردار رفیع اهدا شد.

به گزارش «دنیای سفر»، بوریابافی یکی هنر قدیمی در حوزه بافندگی است که با آن محصولات زیبایی را ساخته و برای نگهداری گندم، سایبان، سیل بند، ساخت مضیف یا همان مکان پذیرای بزرگ عربی و فرش استفاده می شود.

در بوریابافی، نی ها از هور جمع آوری می شوند و پس از کندن یا شکافتن پوست نی ها، چند نفر اقدام به کوبیدن می کنند و پس از ۴۰ دقیقه بوریا بافته و آماده عرضه به بازار مصرف می شود.

تعداد زیادی از مردم هنرمند شهر رفیع شهرستان هویزه در زمینه صنعت بوریابافی فعالیت می کنند و سال گذشته نیز این شهر به عنوان شهر ملی بوریابافی معرفی شده است.

به همین منظور، در سی و ششمین نمایشگاه ملی صنایع دستی در تهران، شهردار رفیع با حضور مدیرکل میراث فرهنگی خوزستان، لوح ثبت شهر ملی بوریابافی را از «عزت الله ضرغامی» وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دریافت کرد.

1